Ledamöter och personal vid septembermötet 2022. Ledamöterna från olika ämnesområden och lärosäten träffas på akademimöten fyra till fem gånger per år på internat. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Mål och vision

Sveriges unga akademis vision är att forma framtidens Sverige genom att initiera gränsöverskridande, idéskapande möten med syfte att inspirera, stärka och sprida kunskap om forskning och vetenskap.

Syfte och mål

 1. Föra samman framstående unga forskare inom olika ämnesområden för att skapa nya – ofta oväntade – tankar och idéer
 2. Inspirera barn och unga till forskning och vetenskap
 3. Sprida kunskap om forskning och vetenskap
 4. Informera beslutsfattare samt påverka nuvarande och framtida forskningspolitik

Så uppnår vi syfte och mål

Sveriges unga akademi arbetar med stor entusiasm på flera områden för att uppnå syfte och mål:

Idéskapande möten

 • Möjliggör ämnesöverskridande samtal som katalyserar nytänkande där oväntade idéer uppstår och utvecklas
 • Skapar kontaktytor och ökad förståelse mellan discipliner som banar väg för nya genombrott
 • Bygger en ny, stark forskargeneration som med utökade insikter tar ansvar för svensk forskning och förnyar den akademiska världen
 • Skapar ett unikt nätverk för framtidens forskningsledare som spänner över ämnesgränser, mellan universitet och tvärs över landet

Akademimöten, tvärvetenskaplig speed dating där ledamöterna i roterande par om två på fem minuter skulle utforma minstett gemensamt projekt, och det World Wide Meeting vi arrangerade för alla unga akademier i världen är några exempel.

Inspirera barn och unga

 • Främjar ett engagemang i nästa generation för att höja intresset för forskning och vetenskap
 • Lyssnar på och pratar om forskning och vetenskap med skolungdomar
 • Agerar som förebilder och inspirerar unga till forskaryrket
 • Utmanar stereotypen av vad en forskare är

Sommarforskarskolan Forskarmöten, skypemöten om forskarglädje med skolklasser i Nobelmuseets regi, mentorprogrammet The Global STEM Alliance och vetenskapsspelet Expedition Mundus är exempel på aktiviteter vi genom för med skolbarn- och ungdom.

Sprida kunskap

 • Väcka allmänhetens intresse och förståelse för forskning samt dess betydelse i samhället
 • Skapa kontaktytor mellan akademi och samhälle
 • Arrangera utåtriktad verksamhet som problematiserar frågor med stor samhällsrelevans
 • Vara aktiva i samhällsdebatten ur ett vetenskapligt perspektiv

Med seminarier, på Vetenskapsfestivalen, vår podcast Akademipodden, som experter i medier och med debattartiklar för vi ut nya rön och berättar om forskningens roll. Vi har också givit ut boken Vägar till vetenskapen där akademins första 22 ledamöter delar med sig av personliga berättelser om hur det kom sig att de valde att bli forskare.

Påverka

 • Bygga broar mellan forskare och beslutsfattare
 • Förbättra villkoren för kommande generationer av unga forskare

Tillsammans med Rifo arrangerar vi ett nätverksprogram för akademins ledamöter och riksdagsledamöter, vi har utvecklat ett förslag till karriärsystem för unga forskare, svarar på remisser och gjort inspel till forskningspropostioner som ett led i akademins forskningspolitiska arbete.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm