Vårt fina gäng med deltagare och forskare på Forskarmöten 2016 (Klicka för förstoring) Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Ledamöter och gymnasieelever på Forskarmöten 2016


Ledamöter från vitt skilda områden, alla ledande forskare i sitt respektive fält, arrangerade sommarforskarskolan Forskarmöten för gymnasieungdomar under tre dagar i Fiskebäckskil. Sveriges unga akademi vill inspirera unga att välja forskning som karriär.

Se fler bilder i Google foton Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om Forskarmöten i Lysekilsposten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Några av Forskarmötens ledare: Klas Markström, Helena Sandberg, Kristian Pietras och Anna Rising Foto: Anna Kjellström/Sveriges unga akademi

Ledarna på Forskarmöten representerar en stor bredd: kompositör och IT-forskare Palle Dahlstedt, hjärnforskare Jens Hjerling-Leffler, Ericka Johnson, forskare i teknik och social förändring, matematiker Klas Markström, cancerforskare Kristian Pietras, Anna Rising, forskare i medicin, medieforskare Helena Sandberg och akademins ordförande Camilla Svensson, forskare i medicin. Sveriges unga akademi vill visa på variationen inom forskning, från humaniora och samhällsvetenskap till medicin, naturvetenskap och teknik.

Smågruppsmöte med Palle Dahlstedt Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Intensiva möten

Under Forskarmöten ägnas en stor del åt samtal mellan deltagare och forskare i smågrupper om 3–4 deltagare per forskare på ett roterande schema. På så sätt får deltagarna chans att träffa alla de olika forskarna, höra om just deras fält och ställa frågor. Forskarmöten är utformat för att vara informellt så att deltagarna ska känna att de kan fråga om allt de undrar över och lära känna forskarna.

Rebecca, Malin, Anton och Eira letar ledtrådar bland de ”publicerade” frågorna och svaren i spelet Expedition Mundus. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Expedition Mundus

Vi passade också på att spela vetenskapsspelet Expedition Mundus. Spelet har utvecklats av den unga akademin i Holland och Sveriges unga akademi har översatt det till svenska. I spelet får deltagarna utforska planeten Mundus genom att ta del av olika ”källor”. Varje lag får frågekort med frågor om Mundus natur, språk, historia, djur- och växtliv etc. När de har ett svar ska de besvara frågekorten till en av ledarna som har svarskorten. Rätt svar leder till ”publicering” av både fråge- och svarskortet på ett bord där alla kan gå och läsa dem. De publicerade frågorna och svaren ger ledtrådar i det fortsatta utforskandet.

Diskussionen fortsatte i pausen. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Hur vet vi att vi vet?

Dag två fick Forskarmötens deltagare i uppgift att i nybildade grupper besvara forskningsfrågor som Vem kan kalla sig forskare? Hur vet vi att vi vet? Vad behöver vi forska på om 15 år och om 50 år? Grupperna presenterade sina resonemang dag 3, och ansåg bland annat att en forskare är en som disputerat och arbetar som forskare. Men de framhöll också att de till exempel själva fått prova på forskning i gymnasiet.

Ericka Johnson ledde en kreativ gruppövning där deltagarna fick en förseglad, svart låda som de skulle undersöka och gissa innehållet i på kort tid. Övningen var en illustration av de klassiska begreppen ontologi och epistemologi: tingens beskaffenhet och läran om kunskap, centrala för forskning. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Science slam och podcast

Precis som när akademins ledamöter träffas på sina akademimöten, var en av de mest uppskattade aktiviteterna att höra forskarna själva presentera sin forskning. Med former som science slam, forskarspaningar och en kreativ gruppövning berättade flera av ledarna om sin forskning. Några av deltagarna medverkade också i och fick inleda och avannonsera ett avsnitt av akademins podcast Akademipodden som spelades in på plats, avsnittet publiceras under veckan.

Guidad båttur på Gullmarsfjorden Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Utflykter och bad med mareld

På fredag kvällen gjordes en båttur på Gullmarsfjorden i forskningsstationens regi där en av ortens gamla fiskare berättade om områdets natur och historia. På akvariet Havets hus i Lysekil guidades vi om det marina livet i Gullmarn. Det blev också tid för fina bad och kvällsdopp med mareld. Makrillstim ”ganade” på lördagskvällen och några fick också se säl.

Sista dagen gjordes en utvärdering. På frågan om något förvånat deltagarna svarade flera att de inte trott att forskarna kunde ha en så varierad bakgrund och att vägen in i forskaryrket kan se så olika ut. Erfarenheter som deltagarna fick med sig var också hur forskaryrket ser ut praktiskt också med finansiering, arbetslag och tankesätt. Gymnasieleverna uppmärksammade det passionerade engagemang forskarna har för sitt yrke. Flera uppskattade också att ha fått lära sig mer om den vetenskapliga metoden. Att få träffa andra intresserade i samma ålder var en hit, deltagarna kunde också lära mycket av varandra; en fin bonus.

Mer information

Se fler bilder i Google foton Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om Forskarmöten i Lysekilsposten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mera för skolan: spela Mundus

Mera för skolan: Prisfrågan

Fakta
Forskarmöten är ett tre dagar långt sommarläger för ungdomar som ska börja tredje året i gymnasiet, det arrangeras för fjärde året i rad på Sven Lovén centrum för marina vetenskaper vid Fiskebäckskil. Forskarmöten är kostnadsfritt. Alla gymnasieungdomar är välkomna att söka. Arrangör är Sveriges unga akademi. För Forskarmöten har finansiellt stöd erhållits från Riksbankens Jubileumsfond. 20 gymnasieelever deltog på Forskarmöten 2016.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm