Rättvisevåg

Om forskningsetik 1(4): Forskningsfuskets ansikten


Dag: torsdag 29 september
Tid: kl. 13.00–16.00
Plats: LUX (hörsal C126), Lunds universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arrangör: Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet
Seminariet är kostnadsfritt. Kaffe och förfriskningar ingår.
Anmälan (nedan) är obligatorisk.
Twitter: @Ungaakademin #foetik
Etikseminarium Stockholm 17 nov: Kan vi lita på forskningen

Forskningsfuskets ansikten är det första i en serie om fyra seminarier om etik inom forskning. Seminarieserien Den gode forskaren är ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet.

Vi diskuterar och problematiserar forskningsfuskets många uttryck som grund för ett samtal om hur vi bättre förebygger forskningsfusk i vardagen. Viktiga frågor som seminariet vill lyfta är: Vad är vetenskaplig redlighet? Var finns frestelserna till att ta genvägar i forskningen? Hur förhindrar vi att fusk och oredlighet sker? Hur skapar vi ett klimat där vi alla tar ansvar för att forskningsfusk inte sker? Varmt välkommen!

Program (pdf Pdf, 105.6 kB, öppnas i nytt fönster.)

13.00–13.10 Välkomna!
Helena Sandberg, ledamot i Sveriges unga akademi och docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, Nils-Eric Sahlin, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, professor i medicinsk etik, Lunds universitet

13.10­–13.30 Oredlighetsbegreppets gränser – en svensk och internationell utblick
Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik, Lunds universitet

13.30­–14.00 Att förebygga forskningsfusk, hur är man en god forskare?
Mats Johansson, docent i  medicinsk etik, Lunds universitet

14.00–14.30 Etik i forskningsansökningar. Vad krävs? Perspektiv och tankar från en forskningsfinansiär
Maria Thuveson, Chef för forskningsfinansieringsavdelningen, Vetenskapsrådet

14.30–15.00 Kaffe och förfriskningar

15.00–15.55 Fuskets olika ansikten – fusklabbet
En interaktiv del där vi tar del av korta inlägg från gäster och samtalar kring exempel på oredlighet och fusk från olika vetenskapsområden i syfte på att bli mer vaksamma på dess mångfald och motverka fusk. Modererat av Helena Sandberg och Nils-Eric Sahlin

16.00 Slut

Registrering

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm