Ledamöter och personal vid akademimötet september 2015. Foto: Annika Moberg/Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi söker en ny vd


Sveriges unga akademi grundades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien. Idag är det en fristående organisation i formen av en stiftelse. Stiftelsen för Sveriges unga akademi grundades 2013 med syftet att bedriva forskarorganisationen Sveriges unga akademi. Inom akademin får unga framstående forskare inom samtliga vetenskapsområden chansen att träffa varandra för att utbyta tankar och idéer. Till Sveriges unga akademi blir man invald för en femårsperiod. Akademin består av ca 40 unga forskare inom alla ämnesområden.

Vi söker idag en vd till både stiftelsen och till forskarorganisationen Sveriges unga akademi.

Vi söker idag en VD till både stiftelsen och forskarorganisationen Sveriges unga akademi. Några av dina viktigaste uppgifter kommer vara att representera akademin i officiella sammanhang, ge stöd åt akademins ledamöter, organisera akademins och ledningens möten samt att leda sekretariatets arbete.

Som VD för stiftelsen och för Sveriges unga akademi kommer du vara ansvarig för stiftelsens angelägenheter samtidigt som du kommer leda forskningsorganisationen Sveriges unga akademi och sköta akademins löpande verksamhet. Du kommer ha ett nära samarbete med akademins ordförande och akademiledning. Ett sekretariat med ytterligare tre personer finns knutet till stiftelsen och arbetar med att verkställa och koordinera stiftelsens och akademins verksamhet.

Din bakgrund och erfarenhet:

Akademiska:

  • Doktorsexamen
  • Dokumenterad erfarenhet av forskningsadministration och/eller forskningspolitik
  • Goda insikter i och förståelse för verksamheten som bedrivs på universitet/högskolor

Ledarskap:

  • Vana att leda människor
  • Gediget kunnande om exekutivt lednings- och styrelsearbete
  • Trygg med att både förvalta redan existerande nätverk samt ha förmågan att knyta nya kontakter med externa aktörer

Ekonomiska:

  • Erfarenhet inom fundraising
  • Strategiska kunskaper för att kunna ansvara för att ekonomin sköts på ett betryggande sätt

Du har idag en avlagd doktorsexamen och goda ekonomiska kunskaper. Du har en god kommunikativ förmåga och utrycker dig tydligt i tal och skrift på både svenska och engelska. Som person är du ansvarstagande och strukturerad samtidigt som du lätt anpassar dig efter ändrade förutsättningar. Vi söker dig som är självgående och som inte drar sig för att fatta beslut.

I denna rekrytering samarbetar vi med Fredrik Hillelson på Novare Executive Search och du kan ringa Fredrik på 0735 20 00 62 om du önskar mer information.

Din ansökan önskar vi få in senast den 23 september till fredrik.hillelson@novare.se

Mer information

Sveriges unga akademi söker ny vd (pdf) Pdf, 543.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm