EU Commission

Debatt: EU-kommissionens besparingar drabbar dess viktigaste forskningsinvesteringar


Sveriges unga akademi tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien skriver idag på Tidningen Curie debatt om de nedskärningar i EU:s forskningsbudget Horizon 2020 som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker föreslagit. Akademierna konstaterar att nedskärningarna slår särskilt hårt mot yngre forskare och att det är anmärkningsvärt att vida större budgetar för infrastruktur och jordbruk inte berörs på samma sätt.

Läs debattartikeln i Tidningen Curie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medlen från Horizon 2020 är avsedda att finansiera EU:s nya investeringsfond European Fund for Strategic Investments (EFSI) för att stimulera ekonomin i unionen. Det 7-åriga forskningsprogrammet Horizon 2020 förhandlades fram i en enighet om att EU:s stöd till forskning måste förstärkas, eftersom stöd till forskning är en investering i framtiden och en förutsättning för att långsiktigt skapa kvalificerade jobb i Europa. Att söka förbättra Europas ekonomiska läge med att skära ned på forskning blir därför direkt kontraproduktivt. Det är just genom en ökad kunskap om oss själva och världen vi lever i som nya uppfinningar och lösningar på samhällsproblem kan uppstå, understryker akademierna.

Christian Broberger, Barbara Cannon, Martin Högbom, Staffan Normark och Anna Sjöström Douagi undertecknade artikeln i Tidningen Curie (bilder nedan). Både Sveriges unga akademi och Kungl. Vetenskapsakademien har även i tidigare utspel kritiserat nedskärningarna. Förhoppningen är att iniativen ska inspirera det svenska forskar- och universitetssamhället till egna protester.

Christian Broberger Foto: Mika Nitz Pettersson
Barbara Cannon Foto: Erik Huss/Kungl. Vetenskapsakademien
Martin Högbom Foto: Markus Marcetic

Från vänster:Christian Broberger, docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, sammankallande i Sveriges unga akademis forskningspolitiska beredningsgrupp (foto: Markus Marcetic), Barbara Cannon, professor i fysiologi vid Stockholms universitet, preses, Kungl. Vetenskapsakademien (foto: Erik Huss), Martin Högbom, professor i strukturbiokemi vid Stockholms universitet, ordförande, Sveriges unga akademi (foto: Markus Marcetic). (Klicka för högupplösta bilder, öppnas i nytt fönster.)

Staffan Normark Foto: Markus Marcetic
Anna Sjöström Douagi Foto: Markus Marcetic

Från vänster: Staffan Normark, professor i medicinsk mikrobiologi vid Karolinska Institutet, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien (foto: Markus Marcetic), Anna Sjöström Douagi, med.dr, vd, Sveriges unga akademi (foto: Markus Marcetic). (Klicka för högupplösta bilder, öppnas i nytt fönster.)

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm