Debattförfattare

Jenny Larsson (ordf.), Christian Forssén, Kristian Pietras, Camilla Svensson (vice ordf.), Marie Wiberg och Christian Broberger (forskningspolitisk talesperson). Foto: Larsson, Forssén, Pietras, Svensson: Markus Marcetic, Broberger: Mika Nitz Pettersson

Debatt: Akademin på UNT Debatt om ändrad fördelning av basanslag


Långsiktig forskningspolitik ersätts av kortsiktig regionalpolitik: Sveriges unga akademi kritiserar att reglerna abrupt ändrats för hur de så kallade basanslagen till universiteten och högskolorna fördelas, något som drabbar yngre forskar särskilt hårt.

Läs artikeln på UNT Debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I dagarna klubbades ramarna för regeringens budget. Regeringen river i och med den föreslagna budgeten upp den fördelningsmodell för forskningens basanslag som fastlades i den senaste forskningspropositionen från 2012. Detta förfarande bryter mot rådande praxis att låta en beslutad forskningsproposition gälla tills nästa röstats igenom, vilket kan få stora konsekvenser i framtiden, skriver Sveriges unga akademi på UNT Debatt. Undertecknare är sex framstående forskare, ledamöter i akademins ledning samt akademins forskningspolitiska talesperson.

Läs artiklen på UNT Debatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm