Årets första akademimöte hölls i Lund. Akademin genomförde en workshop om SUA:s inspel till forskningspropositionen, diskuterade forskningsinfrastruktur och alternativa styrelseformer för lärosäten, samt gjorde studiebesök på Max IV och ESS.

akademimote_lund_2023_Topp-img

Sveriges unga akademi på plats i Lund. Foto samtliga bilder: SUA

Mötets första dag spenderades på Pufendorfinstitutet och inleddes med interna angelägenheter och möten i de tre beredningsgrupperna, för forskningspolitiska aktiviteter, internationell verksamhet och utåtriktade aktiviteter där kommande aktiviteter planerades. Under våren är det som vanligt mycket som planeras och bubblar inom akademin, bl.a. inspel till den pågående forskningsfinansieringsutredningen och fortsatt arbete med akademins inspel till forskningspropositionen, Forskarmöten i Abisko för gymnasieungdomar, deltagande i vetenskapsfestivaler, filmfestivaler och musikfestivaler, mötet för europeiska unga akademier i Stockholm, och en rapport om hur vi kan skapa bättre incitamentsstrukturer för forskare i Sverige att söka EU-medel.

Besök från universitetsledningen

Efter lunch fick akademin besök av Lunds universitetsledning. Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling och Viktor Öwall, vicerektor för infrastruktur, digitalisering och forskarutbildning gästade akademin för att tala om styrformer och infrastruktur. Per, som varit vice ordförande för styrelsen för Finlands Akademi (finska motsvarigheten till Vetenskapsrådet) och ordförande för rådet för strategisk forskning som finansierar långsiktig strategisk forskning i Finland, berättade om sina erfarenheter från den finska modellen för institutionell autonomi och universitetets styrform. Per bidrog med mycket intressanta infallsvinklar som kommer inspirera akademin i det fortsatta arbetet med det forskningspolitiska inspelet. Viktor, som är medlem i styrgruppen för Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology (ELLIIT) och vice ordförande i styrelsen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software program (WASP) presenterade hur Lunds universitet arbetar med sin forskningsinfrastruktur och hur forskningsinfrastruktur ser ut inom humaniora och samhällsvetenskap.

Workshop SUA:s inspel till forskningspropositionen

Under verksamhetsåret arbetar akademin intensivt med att utarbeta idéer och förslag till SUA:s inspel till forskningspropositionen 2024. Inför Lundmötet hade arbetsgrupper inom akademin skrivit texter och utarbetat förslag på åsikter och åtgärder inom tolv olika områden eller kapitel. Syftet med workshopen var att i smågrupper diskutera och utveckla innehållet i de olika kapitlen och ge hela akademin möjlighet att komma med input och bidra till utvecklingen av inspelet. Områden som diskuterades var bland annat forskningsfinansiering, ledarskap och styrning, etikprövning och akademisk frihet.

Vetenskapliga presentationer

De ledamöternas som denna gång presenterade sin forskning var Andreas Nord, docent i biologi, vid Lunds universitet, Janina Seubert docent i psykologi vid Karolinska Institutet och Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers Tekniska högskola. Andreas berättade om sin forskning om hur djur, särskilt fåglar, anpassar sig efter en ständigt varierande omgivning. Janina pratade om hur doft och smak hänger ihop och hur det påverkar vår matkonsumtion. Med hjälp av jellybeans illustrerade hon den nära kopplingen mellan lukt- och smaksinne. Jessica avslutade kvällens presentationer med att berätta om samspelet mellan forskning och politik och hur kunskap behöver förhålla sig till en socio-politisk verklighet för att leda till förändring. Jessica uttryckte hur inspirerande det var att delta i SUA:s återkommande diskussioner inte bara om forskningens frihet utan också ansvar.

Studiebesök på Max IV och ESS

Akademimötet avslutades med att akademin besökte forskningsinfrastrukturanläggningarna Max IV och ESS. Studiebesöken inleddes med att akademin fick besök av Marjolein Thunnissen, divisionsdirektör och universitetslektor vid Max IV-laboratoriet, som presenterade Max IV, Sindra Petersson Årsköld, Senior Advisor on policy, communication and strategy ESS, som presenterar ESS och Björn Halleröd, professor vid Göteborgs universitet och tidigare huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet som berättade om finansieringen av infrastrukturer. Besöket avslutades med rundturer på Max IV och ESS.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. Akademimötena är också en plats för ömsesidigt lärande där man växer i sitt eget akademiska ledarskap.

Dela artikel

Relaterade artiklar

Bild: finklädda, uppsluppna personer står i trappa och håller upp diplom som skymmer deras ansikten mestadels
Akademimöte
2024

SUA firade 13 år i Umeå

Den 25 maj firade SUA sin årsdag i Umeå, med ett kortare akademimöte som upptakt och Forskarnas roll i den gröna samhällsomvandlingen som tema. Dagen inleddes med ett introduktionsmöte för SUA:s n...
Bild: kollage med 6 ansiktsporträtt, 3 kvinnor och 3 män
Akademimöte
Andreas Nord
Elham B. Rostami
Gabriele Messori
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
2024

Här är akademiledningen för 2024/2025!

Vid akademimötet i april valdes den nya akademiledningen för Sveriges unga akademi. Ny ordförande är Sofia Lodén, docent i franska vid Stockholms universitet och med i regeringens forskningsberedn...
Bild: grupp ute framför FN-byggnad
Akademimöte
Internationellt
2024

Sveriges unga akademi till Genève

Sveriges unga akademi (SUA) reste till Genève, Schweiz den 17–18 april för ett akademimöte utomlands. Science diplomacy var det övergripande temat, vilket präglade mötet med besök på FN-högkvarter...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser