Årets första akademimöte hölls i Lund. Akademin genomförde en workshop om SUA:s inspel till forskningspropositionen, diskuterade forskningsinfrastruktur och alternativa styrelseformer för lärosäten, samt gjorde studiebesök på Max IV och ESS.

akademimote_lund_2023_Topp-img

Sveriges unga akademi på plats i Lund. Foto samtliga bilder: SUA

Mötets första dag spenderades på Pufendorfinstitutet och inleddes med interna angelägenheter och möten i de tre beredningsgrupperna, för forskningspolitiska aktiviteter, internationell verksamhet och utåtriktade aktiviteter där kommande aktiviteter planerades. Under våren är det som vanligt mycket som planeras och bubblar inom akademin, bl.a. inspel till den pågående forskningsfinansieringsutredningen och fortsatt arbete med akademins inspel till forskningspropositionen, Forskarmöten i Abisko för gymnasieungdomar, deltagande i vetenskapsfestivaler, filmfestivaler och musikfestivaler, mötet för europeiska unga akademier i Stockholm, och en rapport om hur vi kan skapa bättre incitamentsstrukturer för forskare i Sverige att söka EU-medel.

Besök från universitetsledningen

Efter lunch fick akademin besök av Lunds universitetsledning. Per Mickwitz, vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling och Viktor Öwall, vicerektor för infrastruktur, digitalisering och forskarutbildning gästade akademin för att tala om styrformer och infrastruktur. Per, som varit vice ordförande för styrelsen för Finlands Akademi (finska motsvarigheten till Vetenskapsrådet) och ordförande för rådet för strategisk forskning som finansierar långsiktig strategisk forskning i Finland, berättade om sina erfarenheter från den finska modellen för institutionell autonomi och universitetets styrform. Per bidrog med mycket intressanta infallsvinklar som kommer inspirera akademin i det fortsatta arbetet med det forskningspolitiska inspelet. Viktor, som är medlem i styrgruppen för Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology (ELLIIT) och vice ordförande i styrelsen för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software program (WASP) presenterade hur Lunds universitet arbetar med sin forskningsinfrastruktur och hur forskningsinfrastruktur ser ut inom humaniora och samhällsvetenskap.

Workshop SUA:s inspel till forskningspropositionen

Under verksamhetsåret arbetar akademin intensivt med att utarbeta idéer och förslag till SUA:s inspel till forskningspropositionen 2024. Inför Lundmötet hade arbetsgrupper inom akademin skrivit texter och utarbetat förslag på åsikter och åtgärder inom tolv olika områden eller kapitel. Syftet med workshopen var att i smågrupper diskutera och utveckla innehållet i de olika kapitlen och ge hela akademin möjlighet att komma med input och bidra till utvecklingen av inspelet. Områden som diskuterades var bland annat forskningsfinansiering, ledarskap och styrning, etikprövning och akademisk frihet.

Vetenskapliga presentationer

De ledamöternas som denna gång presenterade sin forskning var Andreas Nord, docent i biologi, vid Lunds universitet, Janina Seubert docent i psykologi vid Karolinska Institutet och Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers Tekniska högskola. Andreas berättade om sin forskning om hur djur, särskilt fåglar, anpassar sig efter en ständigt varierande omgivning. Janina pratade om hur doft och smak hänger ihop och hur det påverkar vår matkonsumtion. Med hjälp av jellybeans illustrerade hon den nära kopplingen mellan lukt- och smaksinne. Jessica avslutade kvällens presentationer med att berätta om samspelet mellan forskning och politik och hur kunskap behöver förhålla sig till en socio-politisk verklighet för att leda till förändring. Jessica uttryckte hur inspirerande det var att delta i SUA:s återkommande diskussioner inte bara om forskningens frihet utan också ansvar.

Studiebesök på Max IV och ESS

Akademimötet avslutades med att akademin besökte forskningsinfrastrukturanläggningarna Max IV och ESS. Studiebesöken inleddes med att akademin fick besök av Marjolein Thunnissen, divisionsdirektör och universitetslektor vid Max IV-laboratoriet, som presenterade Max IV, Sindra Petersson Årsköld, Senior Advisor on policy, communication and strategy ESS, som presenterar ESS och Björn Halleröd, professor vid Göteborgs universitet och tidigare huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet som berättade om finansieringen av infrastrukturer. Besöket avslutades med rundturer på Max IV och ESS.

Akademimöten

Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön. På akademimötena sammanträder ledamöterna för att diskutera och fatta beslut om den egna organisationen och verksamheten. Det är också vid dessa tillfällen som nya idéer till aktiviteter kommer upp och tas tillvara, där ledamöterna presenterar sin forskning för varandra, och olika tvärvetenskapliga initiativ äger rum. Akademimötena är också en plats för ömsesidigt lärande där man växer i sitt eget akademiska ledarskap.

Dela artikel

Relaterade artiklar

Bild: perspektiv från längst bak i sal, föreläsare längst fram pekar på skärm. Publik står, gammal sal med takhöjd och staty.
Akademimöte
2024

Brysselspaning och public service forskningsbevakning på akademimöte

Sveriges unga akademi samlades i Stockholm den 7–8 februari. Representanter från EU, public service och experter inom AI gästade SUA. Planering och arbetsgrupper för den kommande perioden initiera...
Gruppbild SUA framför skelettet av en brachiosarus på naturhistoriska museet i Berlin.
Akademimöte
Internationellt
2023

SUA i Berlin

Världens största monterade skelett av en brachiosaurus välkomnade SUA på Museum für Naturkunde i Berlin. På akademimötet den 28–29 november arbetade SUA med en strategi för utåtriktat arbete och t...
utomhus i grönska, gruppporträtt av ledamöter och personal
Akademimöte
2023

Härlig rivstart

Sveriges unga akademi sammanträdde utanför Stockholm 19–20 september. Utåtriktad verksamhet ägnades en strategiworkshop och journalist Magnus Linton undervisade om hur man bygger en levande text....