Sveriges unga akademi (SUA) har valt sin nya akademiledning för akademiåret 2023/2024. Ny ordförande blir Ronnie Berntsson, docent i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet. Under året väntar ett fokus på akademins utåtriktade arbete och ett inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen. Akademin utökar också sina internationella samarbeten.

akademiledning 2023

Ny akademiledning från och med den 27 maj: Övre raden: Ronnie Berntsson, Sofia Lodén, Undre raden: Anna T. Danielsson, Christian Ohm, Mathias Osvath. Foto: Erik Thor/SUA

Den nyvalda akademiledningen tillträder i samband med akademins årsdag den 27 maj.

Det är en viktig tid nu med stora utmaningar som måste lösas. Kunskap och forskning är avgörande och det är med stor respekt för det som jag ser fram emot att inta ordföranderollen i SUA, säger Ronnie Berntsson. Akademin planerar att kommande året att ha ett särskilt fokus på just vårt utåtriktade arbete och vi kommer göra vårt yttersta för att bidra till en hoppfull framtid.

Evigt ung med begränsad ledamotsperiod

Till skillnad från andra liknande organisationer är ledamotsperioden i Sveriges unga akademi begränsad till fem år utan möjlighet till omval. Ordföranden har sitt uppdrag endast under ett intensivt år, för att kunna kombinera uppdraget med en aktiv forskarkarriär. De begränsade tidsramarna gör att SUA behåller sin ungdomliga själ och driver samtidigt akademin och dess ledamöter att hela tiden vara på väg framåt. Högt engagemang och kvalitet kännetecknar akademins arbete och resultatet har så här långt varit mycket gott. SUA fortsätter att i hög takt bidra med konstruktiva inspel och debattartiklar, rapporter och tvärvetenskapliga möten över lärosätes- och disciplingränser.

Den nya ledningen

Ordf. Ronnie Berntsson, docent i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet.

Vice ordf. Sofia Lodén, docent i franska vid Stockholms universitet och Pro Futura Scientia Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study.

Anna T. Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Christian Ohm, forskare inom experimentell partikelfysik vid Kungliga Tekniska högskolan.

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet.

Sveriges unga akademis ledning består av fem ledamöter ur akademin: en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter. De väljs för en mandatperiod på 1 år vid det sista akademimötet under våren. Akademiledningen förbereder ärenden inför akademimötena och träffas för akademiledningsmöten 6–9 gånger per år. Akademins vd, Sverker Lundin, är permanent adjungerad till akademiledningen.

Dela artikel

Relaterade artiklar

Bild: perspektiv från längst bak i sal, föreläsare längst fram pekar på skärm. Publik står, gammal sal med takhöjd och staty.
Akademimöte
2024

Brysselspaning och public service forskningsbevakning på akademimöte

Sveriges unga akademi samlades i Stockholm den 7–8 februari. Representanter från EU, public service och experter inom AI gästade SUA. Planering och arbetsgrupper för den kommande perioden initiera...
Gruppbild SUA framför skelettet av en brachiosarus på naturhistoriska museet i Berlin.
Akademimöte
Internationellt
2023

SUA i Berlin

Världens största monterade skelett av en brachiosaurus välkomnade SUA på Museum für Naturkunde i Berlin. På akademimötet den 28–29 november arbetade SUA med en strategi för utåtriktat arbete och t...
utomhus i grönska, gruppporträtt av ledamöter och personal
Akademimöte
2023

Härlig rivstart

Sveriges unga akademi sammanträdde utanför Stockholm 19–20 september. Utåtriktad verksamhet ägnades en strategiworkshop och journalist Magnus Linton undervisade om hur man bygger en levande text....