Andreas Nord

Docent i biologi, särskilt ekologisk fysiologi, vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2022–2027

Jag är intresserad av hur djur anpassar sig till en omvärld i ständig förändring, till exempel i förhållande till ett varmare, mer instabilt klimat och när sätten vi brukar marken ändras i vid bemärkelse. Min forskargrupp arbetar därför med att på olika sätt förstå hur omgivningen påverkar olika kontrollsystem i kroppen; dels på heldjursnivå där vi studerar hur olika mekanismer som hjälper djur att hålla sig varma när det är kallt och kalla när det är varmt har uppstått och hur de fungerar idag; dels på cellnivå där vi undersöker hur kroppens egna energifabriker, mitokondrierna, påverkas av olika stressfaktorer som temperaturförändringar och toxiner. Vi undersöker bland annat om extrema temperaturer tidigt i livet, som när ett djur råkar födas under en värmebölja, bestämmer hur djuret påverkas av temperatur i vuxen ålder. Kanske blir du bättre anpassad för att leva vid Medelhavet om du råkar födas när det är ovanligt varmt? I ökande utsträckning undersöker vi också hur vuxna djur påverkas av värmeböljor. Vårt arbete visar att risken för överhettning försämrar förmågan att vara en bra förälder, och ungarna betalar priset för det genom att bli mindre och klenare.

Särskilt arbetar vi med olika fåglar, från småfåglar i sydligaste Sverige till stora fåglar nära Nordpolen, vilka alla lever i miljöer som på olika sätt är hotade. Vi studerar också humlor och andra bin, som ju på många sätt faktiskt är som små fåglar!

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/SUA 3. Foto: Inger Ekström (Klicka för större bilder)

Bilderna visar vårt arbete när vi försöker förstå hur världens nordligaste fågel (svalbardripa) som lever på ögruppen Svalbard i högarktis gör för att hålla sig varm när det är kallt och för att svalka sig på sommaren. Mycket av det här arbetet har handlat om att använda en infraröd kamera för att på avstånd mäta hur varma eller kalla fåglarna är under olika delar av året. Foto: 1. Vebjørn Jacbosen Melum 2. Maria Caules 3. Klicka för större bilder.

Andreas Nord Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 26 november 1983
Intressen: Jag är hängiven entomolog med specialkunskap om skalbaggar och skinnbaggar, och inventerar, föreläser och undervisar om insekter på uppdrag av länsstyrelser och olika intresseorganisationer. Jag är också en entusiastisk flugfiskare som helst fiskar öring på kusten eller i den svenska fjällvärlden. När jag inte viftar med håven eller fiskespöet spelar jag gärna klassisk musik och folkmusik på min fiol.
Övrigt: Jag trodde ända sedan jag var liten att jag skulle viga mitt yrkesliv åt att studera paddor. Att jag senare blev fågelforskare var en ren slump!

”Bra forskning är angelägen, engagerande och inkluderande. Den bygger därför på ett intimt samförstånd mellan lärosätena, de forskningsverksamma där, och en bredare samhällelig publik. Jag är med i Sveriges unga akademi för att arbeta för att fler unga forskare ska kunna bedriva viktig forskning av hög kvalitet och med goda villkor i Sverige. Jag vill också främja den utåtriktade verksamheten vid svenska lärosäten, för bara genom att kommunicera vad, hur och varför forskning sker vid universitet och högskolor kan vi uppnå den bred förankring av, och höga förtroendet för, evidensbaserad forskning i samhället som krävs för att möta framtidens utmaningar. SUAs goda renommé, tvärvetenskapliga arbetssätt och vetenskapliga excellens gör akademin till en förträfflig plattform för det här arbetet.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm