Anna T. Danielsson

Professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet

Ledamotsperiod 2019–2024

Att lära sig naturvetenskap handlar om att lära sig ett ämnesinnehåll, men också att lära sig att delta i naturvetenskaperna som sociala och kulturella verksamheter. Vem ges plats i ämnena, vilket ämnesinnehåll är det som fokuseras, och vilka arbetssätt används – detta är centrala frågeställningar inom didaktik.

I min forskning har jag främst fokuserat på frågor kring identitet, genus och makt i relation till undervisning och lärande i naturvetenskap, framför allt inom högre utbildning. Vilka kunskaper ses som viktiga i naturvetenskapliga klassrum och vilka konsekvenser får det för elevers och studenters möjlighet att identifiera sig med ämnena? Vilken roll spelar genus och social klass för undervisning och lärande i naturvetenskap? Frågor som dessa, där lärande och undervisning undersöks i relation till ett visst kunskapsinnehåll är vad som intresserar mig som ämnesdidaktiker.

MER OM

Anna T. Danielssons installationsföreläsning. Vid Uppsala universitet presenterar de nya professorerna sin forskning i korta föreläsningar under installationsveckan i mitten av november. Video: Uppsala universitet

BILDER

1. och 2. Foto: Erik Thor/SUA 3. Schrödingerekvationen. Foto: Anna T. Danielsson (Klicka för större bilder) 

1. och 2. Foto: Erik Thor/SUA 3. Foto: Mikael Wallerstedt (Klicka för större bilder) 

Anna T. Danielsson Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/SUA

KORTA FAKTA

Född: 1978
Intressen: Mat och dryck (särskilt whisky), fotografering, släktforskning och fjällvandring.
Övrigt: Mitt favoritundervisningstrick är att illustrera Newtons lagar genom att åka inlines och jonglera samtidigt.

”Jag vill arbeta för att göra universitetet mer jämlikt, till en plats där fler slags erfarenheter och röster kan få utrymme. Viktigt för att realisera detta är att synliggöra forskning som en möjlig framtid för ungdomar från olika bakgrunder, men också att förbättra villkoren för forskning och forskare som utmanar normer.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm