Ann-Kristin Kölln

Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Ledamotsperiod 2023–2028

Jag forskar om politiska partier i Europa, den allmänna opinionen, undersökningsmetodik och teorier om representativ demokrati. Mycket av min forskning tyder på att politiska partier som institutioner och aktörer bidrar till att demokratier lyckas och presterar bra. Partier uppfyller deras funktioner i det demokratiska systemet och bidrar till en levande och demokratisk debatt om samhällets problem samt dess lösningar. I min forskning använder jag mig av institutions- och beteendebaserade teorier samt olika typer av forskningsdesign och datakällor, såsom enkäter, samtalsintervju, arkivdokument eller administrativa data.

Sigrid Schottenius Cullhed Foto: Eric Thor/SUA

Foto: Johan Wingborg

KORTA FAKTA

Intressen: Politik, kultur och sport - både att titta på och själv utöva.

 

Jag vill främja forskarnas möjligheter att bedriva forskning av högsta kvalitet och att dela med sig av sin kunskap till samhället.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm