Audrey Campeau Foto: Wei Zhou

Pristagare Audrey Campeau


Audrey Campeau tilldelas L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2023 ”för nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser”.

Pressbilder

Pressmeddelande

Audrey Campeau, född den 29 juli 1987 i Montréal, Kanada. Fil. dr 2019 i geovetenskap vid Uppsala universitet. Postdoktor i biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, och McGill University, Montréal, Kanada. Kommande docentur och biträdande lektorat vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå universitet.

Audrey Campeau övervakar en sovande jätte i klimatsystemet – permafrost

Permafrosten är det tillstånd där temperaturen i marken inte når över nollgradersstrecket under minst två år i rad. I Skandinavien, Nordamerika och Ryssland utgör permafrosten ett enormt kollager som binder dubbelt så mycket kol som nu finns i jordens atmosfär. Det kallas ibland ”en sovande jätte” eftersom en snabb uppvärmning på norra halvklotet hotar att oåterkalleligen destabilisera kollagret och släppa mycket stora mängder koldioxid (CO2) och metan (CH4) till atmosfären – två potenta växthusgaser. Tinande permafrost utgör en kraftig regulator i klimatsystemet med potential att accelerera uppvärmningen över hela jorden.

Vatten i sin tur, spelar en nyckelroll i permafrostens kolkretslopp, det mobiliserar kol som lagrats i permafrost så det kan nå floder och vattendrag, återföras till atmosfären och öka växthuseffekten. Men vatten kan också fungera som en barriär som hindrar kol som lagras djupt i marken från att nå markytan och släppas ut i atmosfären. Att definiera vattnets två motsatta roller är avgörande för förståelsen av permafrostens kol-klimatåterkoppling.

Audreys forskning handlar om att övervaka permafrosten i området Stordalen, Abisko. Kontinuerlig övervakning av kol i markvatten är avgörande för att kartlägga vattnets roll i att antingen mobilisera eller lagra kol i den upptinande permafrosten. För att undersöka samspelet använder Audrey sensorer för att kontinuerligt mäta CO2- och CH4-gaskoncentrationen i mossens porvatten. Stordalen kategoriseras geologiskt som en palsa-mosse, med torvhögar som har en permanent frusen torv- och mineraljordskärna. Det säsongsmässigt upptinande aktiva jordlagret i Stordalen sträcker sig cirka 60 cm under markytan och ökar med 0,7 till 1,3 cm varje år. När klimatförändringarna intensifierar upptining i regionen, byter torrare och mer förhöjda områden av torvmarken karaktär till fuktigare sektioner med potentiella konsekvenser för kolmobilisering genom vatten. Kontinuerlig övervakning av kol i markvatten av det slag som Audreys forskning utgör är avgörande för att följa samspelet mellan vatten och kolkretslopp i tinande permafrost.

Stordalen i Abisko har mätdata som går ända tillbaka till 1910. Området är också en del av Integrated Carbon Observation System, ICOS, som kontinuerligt övervakar atmosfäriskt utbyte av vatten, energi och CO2 vid 150 orter i Europa.

Audreys forskning om hydrologin i kolkretsloppet i permafrosttorvmarker kan leda till en bättre förståelse för hur terrestra ekosystem binder växthusgaser. Hennes arbete bidrar till en mer informerad framtid och utgör en viktig pusselbit i den ständigt mer relevanta kartläggningen av klimatförändringarnas effekter över hela världen.

Om Audrey Campeau

Audrey Campeau, född den 29 juli 1987 i Montréal, Kanada är postdoktor inom klimatforskning vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och McGill University, Montréal, Kanada. Audrey avlade kandidatexamen i biologi vid University of Montréal 2010 och magisterexamen inom samma ämne vid University of Québec, Montréal 2012. 2013 flyttade hon till Sverige för doktorandstudier vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Hon disputerade 2019 med doktorsavhandlingen Carbon in boreal streams: isotopic tracing of terrestrial sources. Hennes avhandling belönades med Alfortska priset 2020 för bästa doktorsavhandling i naturgeografi från Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. 2020 erhöll Audrey också anslag från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Efter sin doktorsexamen beviljades hon både FORMAS Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären och Vetenskapsrådets karriärbidrag Internationella postdok för att leda sitt projekt Inside the black box: förstå stabiliteten av växthusgaser lagrade i nordliga myrar. Parallellt med sina doktorand- och postdoktorstudier har Audrey också blivit mamma till tre barn.

Pressbilder

Audrey Campeau Foto: Wei Zhou
Audrey Campeau Foto: Wei Zhou

Klicka för högupplösta pressbilder. Foto: Wei Zhou

Audrey Campeau Foto: Wei Zhou
Audrey Campeau Foto: Wei Zhou

Klicka för högupplösta pressbilder. Foto: Wei Zhou

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm