Pressmeddelande: Årets mottagare av det svenska L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi är Audrey Campeau, Sveriges lantbruksuniversitet, och Kathlén Kohn, Kungliga Tekniska högskolan. Priset belönar yngre lovande kvinnor inom naturvetenskap, medicin och teknik och har som mål att skapa förebilder för kommande generationer. Utbildningsminister Mats Persson delar ut priset under en ceremoni i Stockholm på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Bild: kollage med två studieporträtt

Pristagare: Kathlén Kohn och Audrey Campeau. Foto: Emma Burendahl, Wei Zhou

Audrey Campeau övervakar en sovande jätte i klimatsystemet – permafrosten

Audrey Campeau är postdoktor i biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Campeau får priset för ”nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser”.

– Min forskning går ut på att förstå hur vår miljö påverkar klimatet. På så sätt kan samhället förberedas inför framtiden. Vi kan till exempel förstå mer om mängden koldioxid som idag finns i vår atmosfär kan komma att ändras som en konsekvens av den globala uppvärmningen, säger Audrey Campeau.

Campeaus forskning kan leda till en bättre förståelse för vattnets roll när permafrost smälter. Vatten spelar en nyckelroll i permafrostens kolkretslopp, det frigör kol som lagrats i permafrost så det kan nå floder och vattendrag, och återföras till atmosfären. Därmed ökar växthuseffekten. Men vatten kan också fungera som en barriär som hindrar kol som lagras djupt i marken från att nå markytan och släppas ut i atmosfären. Att definiera vattnets två motsatta roller är avgörande för förståelsen av permafrostens kol-klimatåterkoppling.

Kathlén Kohn förenklar vägen från tvådimensionella bilder till 3D med innovativ matematik

Kathlén Kohn är lektor vid institutionen för matematik, data och AI på Kungliga Tekniska högskolan. Kohn får priset för ”innovativ användning av algebraiska metoder inom datorseende och sin ambitiösa vision för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”.

Nytt avsnitt av Fri Tanke-podden med Kathlén Kohn: Om kärleken till matematiken Länk till annan webbplats.

– Min forskning kan gynna samhället eftersom konstruktion av 3D-bilder är en nyckelteknologi inom många områden. På sikt bidrar forskningen även till hållbarhetsmålen, säger Kathlén Kohn.

Att kunna rekonstruera tredimensionella scener från tvådimensionella bilder är bland annat viktigt för att skapa specialeffekter inom film och för självkörande bilar eller 3D-kartor. Kathlén Kohn vill med sin tvärvetenskapliga forskning öppna för nya sätt att utveckla snabbare och mer träffsäkra algoritmer samt stärka de traditionella verktyg som inte är beroende av maskininlärning (AI).

Ett exempel på hur Kohns forskning kan bidra till sänkta produktionskostnader och minskade utsläpp från transporter är möjligheten att prova kläder i 3D. Genom att skapa en individuell 3D-modell av kroppen kan plagg provas virtuellt så att stil och passform kan avgöras enklare. Därmed minimeras antalet returer.

Bakgrund

En tredjedel av alla forskare i världen är kvinnor. I Europa är det endast 11 % av de seniora forskarrollerna som innehas av kvinnor, enligt Unesco science report: towards 2030. Andelen kvinnor är lägre bland den forskande och undervisande personalen inom teknik och naturvetenskap jämfört med övriga discipliner. Av 638 Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi, har 24 (knappt 4 procent) varit kvinnor: tolv inom medicin, fyra inom fysik och åtta inom kemi (källa: nobelprize.org). Flera av dessa har först fått det stora L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award. Göran Gustavsson-priset är ett av de mest prestigefulla svenska prisen som delas ut till framstående unga forskare inom naturvetenskap, medicin och matematik. Av 160 utdelade Gustavsson-pris har knappt 19 procent belönat kvinnor. Inom matematik har endast två kvinnor mottagit priset.

”The world needs science, science needs women”

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi delas ut sedan 2016 och uppmärksammar två kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Genom att motverka underrepresentationen av kvinnor inom vetenskap och teknik kan vi möta samhällets utmaningar med att skapa en hållbar tillvaro för människan och planeten.

En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut. Pristagarna erbjuds även ett ettårigt mentorsprogram som anordnas av Sveriges unga akademi.

Presskontakt

Hannah Moström, Kommunikationschef L'Oréal Sverige, 076-536 54 64, hannah.mostrom@loreal.com

Thérèse Amnéus, Kommunikationsansvarig, Svenska Unescorådet, 073 840 91 75 therese.amneus@regeringskansliet.se

Annika Moberg, Kommunikationsansvarig, Sveriges unga akademi, 070-325 32 18, annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Pressbilder

Audrey Campeau (klicka för högupplösta pressbilder). Fotograf: Wei Zhou

CampeauAudrey1_fotoWeiZhou_hires
CampeauAudrey2_fotoWeiZhou_hires
CampeauAudrey3_fotoWeiZhou_hires
CampeauAudrey4_fotoWeiZhou_hires

Kathlén Kohn (klicka för högupplösta pressbilder). Fotograf: Emma Burendahl

KohnKathlen1_fotoEmmaBurendahl_hires
KohnKathlen2_fotoEmmaBurendahl_hires
KohnKathlen3_fotoEmmaBurendahl_hires
KohnKathlen4_fotoEmmaBurendahl_hires

L’Oréal stödjer morgondagens forskare genom priset genom att uppmuntra dem vid ett viktigt ögonblick i deras karriärer, under sin doktorsavhandling eller efter doktorsexamen. L'Oréal-UNESCO For Women in Science strävar efter att lyfta kvinnliga forskare, med syftet att uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning. L'Oréal-UNESCO For Women in Science-stipendiet delas ut i fler än 45 länder. Sedan 2001 har the L’Oréal Corporate Foundation och Unesco stöttat mer än 2 700 unga kvinnliga forskare från 115 länder.

Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN-organet Unesco som arbetar med utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unescos vetenskapssamarbete syftar till att hitta lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och därigenom uppnå en hållbar utveckling. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.

Dela artikel

Relaterade artiklar

Bild: Utsikt mot vattnet från utomhus pelargång, soligt väder, Riddarholmen Stockholm i fonden.
Forskningspolitik
Internationellt
Pressmeddelande
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
2024

Unga forskare i Europa i upprop för den akademiska friheten

Nu lanseras Stockholm Charter for Academic Freedom. Författad av unga akademier från hela Europa uppmärksammar Stockholm Charter att akademiska institutioner möter minskad akademisk frihet och att...
Knippe ballonger i flera färger högt upp mot blå himmel
Pressmeddelande
2024

Sveriges unga akademi lanserar ny webbplats!

Efter ett intensivt arbete med digital förnyelse är vi stolta över att meddela lanseringen av vår nya webbplats den 18 januari 2024. Webbplatsen anno 2014 lämnar plats för uppdaterad teknik och de...
SUAdagen_Ronnie_Sofia 1100×571
Barn och samhälle
2023

SUA-dagen – inspirerande kraftsamling på tema akademisk frihet

Den 24 oktober gick SUA-dagen av stapeln – en späckad dag med engagerande panelsamtal där akademins roll i samhället, demokratins försvar och unga forskares framtid stod i fokus. Dagen var också e...