A Beginner’s Guide to Swedish Academia kommer att finnas tillgänglig gratis digitalt (Epub och pdf) from. onsdag den 14 september och i en begränsad tryckt upplaga fr.o.m. onsdag den 19 oktober.

Bok: A Beginner's Guide to Swedish Academia


Ladda ner pdf A Beginner’s Guide to Swedish Academia Pdf, 2.9 MB.
Ladda ner Epub A Beginner's Guide to Swedish Academia

Som ny forskare i det svenska systemet ställs man inför en rad frågor, om vad som gäller för meritering, hur nätverken ser ut, men också konkreta praktiska frågor. För att underlätta har SUA utvecklat en guide som hjälper till att navigera svensk akademi och undvika tidskrävande hinder.

Sveriges unga akademi lanserar A Beginner’s Guide to Swedish Academia

Release mingle A Beginner's Guide to Swedish Academia

Pressbilder

Två av guidens författare: Ewa Machotka och Phlippe Tassin. Foto: Erik Thor/SUA, Sabina Johansson

Eftersom vi kommer från många olika fält och lärosäten i landet, och flera av oss också har gjort erfarenheten att etablera sig som ny i det svenska akademiska systemet, har vi både insikt och bra förutsättningar. När vi fick se den guide som den unga akademin i Nederländerna utvecklat kände vi att det här vill vi göra, säger Ewa Machotka (forskare i japansk konsthistoria, Stockholms universitet) och Philippe Tassin (fysiker, Chalmers) två av guidens författare.

Guideboken har utvecklats i ett samarbete mellan flera SUA-ledamöter vilket medfört stor bredd i expertis och erfarenhet. SUA har också inhämtat ideer och synpunkter från referenspersoner med kunskap och insikt i forskningssystemet.

Författare

Linda Andersson Burnett, docent i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet
Frida Bender, docent i meteorologi vid Stockholms universitet
Sigrid Schottenius Cullhed, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet
Lucie Delemotte, docent i biofysik vid Kungliga Tekniska högskolan
Mia Liinason, akademins ordf, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet
Sofia Lodén, docent i franska vid Stockholms universitet
Ewa Machotka, docent i japansk konsthistoria vid Stockholms universitet
Janina Seubert, docent i psykologi vid Karolinska Institutet
Ylva Söderfeldt, docent inom idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet
Philippe Tassin, professor i fysik vid Chalmers tekniska högskola

Titel: A Beginner’s Guide to Swedish Academia
Författare: Sveriges unga akademi
Antal sidor: 54
Digital version ISBN: 978-91-527-4383-6
Tryckt upplaga ISBN: 978-91-527-4384-3
Kapitel: 1. Swedish academia in a nutshell, 2. Organisation of higher education and research in Sweden, 3. Teaching and degrees at Swedish universities, 4. Carrying out research projects, 5. Rights, benefits and practical information, 6. Language, + Glossary of Swedish words and abbreviations.

Formgivning: Ateljé Grotesk
Illustrationer: Maja Larsson/Maja på Näset
Typsnitt: Untitled
Tryckeri: Åtta45

Kontakt
Helena Rosik, projektkoordinator, 070-265 07 03, helena@sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm