Lucie Delemotte

Associate Professor of Biophysics at KTH Royal Institute of Technology

Membership period 2020–2025

Membranproteiner möjliggör kommunikation av biologiska celler med sin miljö. De är basen för överföring av elektriska signaler i nervceller och hjärtceller, eller för igenkänning av hormoner eller neurotransmittorer. Vårt intresse ligger i att karakterisera deras funktion och deras dysfunktion efter exempelvis genetiska mutationer, på en beskrivningsnivå där vi kan se rörelsen för varje enskild atom. För att göra det utför vår grupp datasimuleringar och samarbetar med grupper runt om i världen för att utmana och validera simuleringsresultaten.

Vårt arbete hittar applikationer i utformningen av modulatorer som kan återställa membranproteins funktion när en dysfunktion uppstår. Till exempel tillåter vårt arbete att föreslå nya sätt att behandla epilepsi eller Parkinsons sjukdom för patienter som är resistenta mot traditionella läkemedel.

IMAGES

1. and 2. Photo: Erik Thor/YAS 3. Photo: Niklas Norberg Wirtén (Click for high resolution press photos)

Lucie Delemotte Photo: Erik Thor/YAS

Click for high resolution press portrait. Photo: Erik Thor/Young Academy of Sweden

IN BRIEF

Interests: Yoga, boxing, hiking, knitting, sewing and discovering new food.

Other: French, has lived in the UK, USA, Switzerland and Sweden.

”I want to influence how the academic world is structured and how scientific research is carried out and evaluated. This in order to make universities and research institutes welcoming institutions where all voices can be heard. At the same time, I wish to maintain my excellence and integrity.”

Young Academy of Sweden
c/o The Royal Swedish Academy of Sciences
Box 50005
SE-104 05 Stockholm
Sweden

+ 46 (0)8 673 9500
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk