Under årets Almedalsvecka medverkar Sveriges unga akademi på Vetenskapsrådets seminarium ”Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar?”, och på ”Universitetets nya roll – ansvar för samhällsutmaningar?”, ett seminarium arrangerat av Chalmers. Vid seminarierna medverkar också forskningsminister Helene Hellmark Knutsson
med fler tongivande och spännande personer inom svensk forskning. Vi ses där!

Christian Broberger och Helene Andersson Svahn

Christian Broberger och Helene Andersson Svahn. Foto: Mika Nitz Petersson, Markus Marcetic

Vid Vetenskapsrådets (VR:s) seminarium Forskningens framtid medverkar Helene Andersson Svahn, professor i nanobioteknologi vid KTH för att diskutera vilka möjligheter och hinder som finns för en svensk forskning av högsta kvalitet. Inför kommande forskningsproposition har VR identifierat flera framgångsfaktorer för svensk forskning.

Tid: tisdag 30 juni kl. 09.45–11.30
Plats: Sigrid (fartyg)
Program och mer information (länk)

På Chalmers seminarium Universitetens nya roll medverkar Christian Broberger, docent i neurovetenskap vid KI för att diskutera förändringar som universiteten står inför. Det ställs högre krav på konkreta resultat i forskning och högre utbildning. Det handlar om att göra verklig nytta i samhället – internationellt talas det om impact, vilken effekt universiteten skapar. Hur långt sträcker sig universitetens ansvar?

Tid: tisdag 30 juni kl. 10.30–11.30
Plats: Sal E31, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3
Program och mer information (länk)

Erik Lindahl, professor i

Dela artikel