Vad vill regeringsalternativen med forskning och vetenskap inför valet 2014? Sveriges unga akademi bjuder in Alliansen och de rödgröna partierna till utfrågning. Partierna från de båda sidorna utfrågas var för sig av forskare i två på varandra följande sessioner.

Aula Magna Foto: Erik Huss

Nu kan du se utfrågningen i efterhand.

 

Dag: fredag 5 september 2014
Tid: kl. 13.00–16.30 inklusive kaffemingel
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Valutfrågningen är öppen för allmänheten. Varmt välkommen!

Se session 2: de rödgröna partierna frågas ut

Det fria sökandet efter kunskap vidgar våra vyer och skapar morgondagens samhälle. Mycket hopp ställs till forskningen för att hitta lösningar på vår tids stora utmaningar, från klimatförändringar och pandemier till integration och nästa generations internet. Hur skapas den bästa grogrunden för en livskraftig och nyskapande vetenskap? Vilka finansieringsformer ger bäst förutsättningar? Hur fria tyglar ska lärosätena ha? Hur kan unga talanger lockas till vetenskapen – och lockas att stanna? Vilken plats finns det för nyfikenhet – och för tillämpning?

Valutfrågningen och debatten liverapporteras och dokumenteras med streamad video, twitter och inbjudna medier.

Följ #fopol och @ungaakademin på Twitter för löpande information.

Material

Flyer

Dela artikel