SULF och SUA logotyper

När: Fredag 12 februari, kl. 12:00–13:00
Var: Webbinarium, Zoom
Hur: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan är obligatorisk. Välkommen med din anmälan här.
Arrangörer: Sveriges unga akademi och SULF
Twitter: @Ungaakademin och @SulfD

Med målet att göra forskarkarriären mer attraktiv och skapa tydligare karriärvägar, infördes i samband med forskningspropositionen 2016 meriteringstjänsten biträdande lektorat (BUL). Det är nu drygt fyra år sen och många undrar – hur har det gått? I webbinariet utgår vi från kartläggningen av karriärvägar vid landets lärosäten: BUL-rapporten.

BUL-rapporten framsida

Det är angeläget att följa upp hur reformen har fallit ut, Sveriges unga akademi har genomfört en omfattande undersökning och kartlagt hur och i vilken utsträckning biträdande lektorat har införts. Resultaten av BUL-rapportennewwindow.gif visar att majoriteten av fakulteterna ser mycket positivt på den nya tjänsten, men också att arbetet med att utforma karriärvägar varierar stort mellan fakulteterna. Några använder BUL i stor utsträckning, medan andra inte gör det alls, en ojämn implementering som också uppmärksammas i den senaste forskningspropositionen som lades fram före jul.

BUL-rapporten har särskilt identifierat två konkreta hinder i högskoleförordningen som motverkar en mer utbredd användning av BUL och att reformen ska få fullt genomslag:

Välkommen till ett webbinarium där vi med avstamp i BUL-rapporten diskuterar karriärvägar för yngre forskare. Varför ser det så olika ut? Hur kan lärosätena bli bättre på att använda biträdande lektorat? Vad kan vi göra för att påskynda införandet av ett nationellt karriärsystem för yngre forskare?

Johan Lindell är chef för avdelningen för forskningspolitik på Vetenskapsrådet. Johan har en bakgrund som statsvetare och departementsråd på Regeringskansliet. Innan dess var han generalsekreterare för Svenska Unescorådet och departementssekreterare på Regeringskansliet. Sedan 2019 är han ledamot i insynsrådet i Kungliga biblioteket.
Twitter: @JohanLindellVR @Vetenskapsradet

Pontus Nordenfelt är forskningspolitisk talesperson för Sveriges unga akademi och projektledare för BUL-rapporten. Han är docent i infektionsbiologi vid Lunds universitet. Med hjälp av avancerad videomikroskopi och bildanalysteknik studerar han tidiga värd-bakterieinteraktioner för att identifiera nya mål för antibakteriella behandlingar, vaccin och diagnostik. Pontus har erhållit flera betydande forskningsanslag och priser.
Twitter: @PNordenfelt @Lundsuni @Ungaakademin

Pia Steensland är riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Hon har en bakgrund som receptarie och forskare. Hon disputerade vid Uppsala universitet och har bland annat varit verksam som docent vid Karolinska Institutet. Hennes forskning rörde behandling av personer med alkoholberoende.
Twitter: @PiaSteensland @kdriks

Gunilla Svantorp är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Hon valdes in i Sveriges riksdag 2010 och har sedan dess varit ledamot i utbildningsutskottet och sedan 2018 är hon dess ordförande. Hon har varit styrelseordförande i för ABF Värmland och Konstfrämjandet i Värmland. 2019 mottog hon den franska Hederslegionens orden av riddares grad.
Twitter: @GunillaSvantorp @socialdemokrat

Astrid Söderbergh Widding är rektor för Stockholms universitet och ordförande i SUHF. År 2000 utnämndes hon till professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Professor Söderbergh Widding är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien, Kungl. Vetenskapsakademien och Academia Europaea. Utvalda utmärkelser inkluderar HM Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band, Kommendör av isländska Falkorden och Riddare av franska Hederslegionen.
Twitter: @Stockholms_univ

Karin Åmossa är chefsutredare på SULF. Karin disputerade i ekonomisk historia vid Stockholms universitet 2004, där hennes forskning fokuserade på konstruktioner av yrkesidentiteter ur ett genus- och klassperspektiv. Mellan 2006 och 2012 var hon ombudsman på Lärarförbundet.
Twitter: @Aamossa @SulfD

Vi ser fram mot din anmälan!

Dela artikel

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser