Frågor och svar

Hur ansöker man till Forskarmöten?

Så här söker du till Forskarmöten – snabbguide 

  • När? Ansökningsperiod mellan 21 februari och 22 april – markera kalendern!
  • Vad behövs? Två saker: ett onlineformulär och en blankett:
  1. Onlineformuläret: Här fyller du i dina uppgifter och skriver en kort text om varför du vill vara med, ditt favoritämne, och om du har träffat några forskare innan. Glöm inte att nämna en referensperson (som en lärare) med kontaktinfo.
  2. Blanketten: Om du är under 18, måste dina vårdnadshavare signera denna. Fyll i (skriv ut), signera, och antingen ladda upp den med din ansökan eller maila den till oss på info@sverigesungaakademi.se.

Kom ihåg:

  • Din motivering: kort räcker gott.
  • Om du inte fyllt 18: få dina vårdnadshavares signatur på blanketten.
  • Referenspersonens namn och kontakt: viktigt!
  • Flexibilitet: Du kan starta din ansökan nu och avsluta när som.

Om Forskarmöten

Vad gör stiftelsestyrelsen?

Stiftelsestyrelsen ansvarar för Stiftelsen för Sveriges unga akademi vars uppgift är att säkerställa att akademin kan bedriva sin oberoende verksamhet. Översiktligt innebär det att stiftelsestyrelsen har det ekonomiska och juridiska ansvaret för verksamheten, medan akademins ledamöter ansvarar och bestämmer över de aktiviteter som akademin bedriver. 

Hur utvärderas min ansökan?

Ansökningar bedöms utifrån två kriterier: (1) vetenskapliga meriter och (2) intresse och möjlighet att delta i akademin. Utvärderingen görs av en tvärvetenskaplig panel av akademiledamöter, ny för varje år. Vid behov samråder panelen med externa experter för att bedöma vetenskapliga meriter.

Måste jag prata svenska?

Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt till språk och använder engelska när det behövs. Vi uppmuntrar dock medlemmarna starkt att lära sig svenska för att kunna delta i alla typer av externa aktiviteter och dra full nytta av nätverket.

Bli ledamot

Hur mycket tid lägger jag ned som ledamot?

Vi är i hög grad en fungerande akademi och ju mer tid du lägger ner desto mer givande är det att vara ledamot 🙂 Hela akademin träffas vanligtvis fyra gånger om året för tvådagarsmöten. Utöver detta deltar ledamöter, i varierande grad, i interna och externa aktiviteter. Verksamheten stöds av privata och offentliga forskningsfinansiärer och drivs med hjälp av ett sekretariat.

Om oss

Hur utses stiftelsestyrelsen?

Akademins ledamöter utser akademiledningen och akademiledningen utser en majoritet av stiftelsestyrelsens ledamöter.

Hur blir jag ledamot?

Första steget är att skicka in en ansökan, ansökningsperioden är vanligtvis öppen från november till början av januari. En invalspanel utvärderar alla sökandes vetenskapliga meriter och bjuder in de bästa kandidaterna till intervju. Utifrån detta föreslår invalspanelen nya ledamöter för formellt val av akademin.

Läs mer

Hur många söker och hur många nya ledamöter väljs in varje år?

Vi brukar ta emot 65–80 ansökningar och väljer in 6–8 nya medlemmar per år. Det betyder att konkurrensen är tuff, och vi uppmanar dig att ansöka igen om du inte lyckades första gången. Det är inte ovanligt att ledamöter ansöker flera gånger innan de blir invalda.

Bli ledamot

Utgår det någon ersättning till ledamöterna?

Akademin bekostar resor och hotell vid möten och när medlemmar representerar akademin. Det utgår ingen ytterligare ersättning för nedlagd tid.

Kan jag nominera någon annan till akademin?

Nej, nya ledamöter måste skicka in en ansökan själva.

Bli ledamot i Sveriges unga akademi

Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.

Bli ledamot

Finansiering och samarbeten

Läs mer om hur Sveriges unga akademis verksamhet stöds. 

Finansiering och samarbeten

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser