Sveriges unga akademi bildas Foto: Markus Marcetic

Sveriges unga akademis invigningsceremoni 2011. Kungl. Vetenskapsakademiens preses Stefan Claesson och ständige sekreteraren Staffan Normark räcker över nyplanterade frön till Sveriges unga akademis första ordförande Helene Andersson Svahn och verksamhetschef Anna Sjöström Douagi 2011. Foto: Markus Marcetic/SUA

Grundare och finansiering

Sveriges unga akademi grundades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (KVA) med finansiering i form av ett initieringsanslag på 3 miljoner kronor från Ragnar Söderbergs stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Familjen Erling-Perssons Stiftelse logo
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse logo
Natur & Kultur logo
Ragnar Söderbergs stiftelse logo

Vi erhåller även projektbidrag eller verksamhetsstöd från

Riksbankens Jubileumsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kempestiftelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Wenner-Gren Stiftelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har också erhållit projektmedel från:

Crafoordska stiftelsen

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen

Kungl. Patriotiska Sällskapet

LMK-stiftelsen

NordForsk

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Östersjöstiftelsen

Vi är så glada att ni gör vår verksamhet möjlig!

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm