RisingAnna_fotoTobiasBjorkgren_980

Foto: Tobias Björkgren

Om Annas forskning

Vi kan på konstgjord väg producera spindeltrådsfibrer som motsvarar senor i styrka, är biokompatibla och bryts ner i takt med att ny vävnad bildas i kroppen. Detta biomaterial har potential att användas inom en rad medicinska områden. Vi fokuserar på regenerativ medicin (vävnadsrekonstruktion), främst stamcellsodling, vilket är ett relativt nytt forskningsområde. Målet på sikt är att kunna ersätta eller återställa skadade organ och vävnader.

Ett annat projekt rör en specifik del av spindeltrådsproteinet, NT, vilken ger ökad löslighet åt spindeltrådsproteinerna när dessa lagras i spindelns silkeskörtel. Den egenskapen gäller även när NT kopplas ihop med andra svårlösliga protein, och vi använder därför NT för produktion av proteinläkemedel som i dag är svåra eller omöjliga att tillverka. Med hjälp av vår NT-teknik kan vi till exempel producera stora mängder av en vätska som finns i lungorna och jämnar ut ytspänning, så kallad lungsurfaktant, till låg kostnad. Därför utvecklar vi nu surfaktant med förbättrade egenskaper. Vi studerar också hur man kan leverera läkemedel till lungorna genom att använda surfaktant som bärare av läkemedlet. En lokal behandlingsmetod skulle vara mycket fördelaktig vid behandling av flera olika lungsjukdomar, jämfört med systemisk behandling.

NT-proteinets naturliga funktion är också att styra bildningen av fibrer i spindeltrådskörtelns utförsgång, en egenskap vi studerar och använder i innovativa projekt inom bioteknik.

Kort fakta om Anna

Född: 1976
Familj: Jag är gift, bor i Uppsala och har två barn.
Intressen: Jag gillar att resa, gå på krogen och att bada. På somrarna blir det en del wakeboard och kanske några rundor på golfbanan medan vintrarna fylls av alpin- och längdskidåkning. För att hålla igång blir det däremellan en och annan löprunda.

Samverkan är en av akademins grundpelare men har hittills inte premierats vare sig i anslagsfördelningen eller i karriärstrappor. En effektivare dialog mellan akademin och industrin/samhället skulle troligen leda till fler kommersiellt viabla uppfinningar och framsteg, vilket är viktigt för Sveriges framtid. Jag har alltid haft ett mycket brett medicinskt intresse som jag så ofta det gått kombinerat med kommersialisering och företagande, samtidigt som jag fört ut min verksamhet populärvetenskapligt via föreläsningar och artiklar. De erfarenheter jag har vill jag gärna använda för att driva samverkansfrågor inom ramen för Sveriges unga akademi

Publikationer

Omslag inspel. Illustration: Maja På Näset
Alexandre Antonelli
Anna Dreber Almenberg
Anna Rising
Anna T. Danielsson
Aryo Makko
Christian Ohm
Ericka Johnson
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriel Skantze
Gustaf Edgren
Hanna Isaksson
Hanna Isaksson
Hanne Fjelde
Hanne Fjelde
Jakob Nordström
Jakob Nordström
Jens Hjerling Leffler
Johan Rockberg
Johanna Rosén
Jonas Olofsson
Josefin Larsson
Karl Wennberg
Katarina Wadstein MacLeod
Kirsten Kraiberg Knudsen
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Martin Leijnse
Mattias Lundberg
Mia Liinason
Mia Phillipson
Petter Brodin
Philippe Tassin
Philippe Tassin
Pontus Nordenfelt
Pontus Nordenfelt
Rikard Landberg
Rikard Landberg
Robert Lagerström
Ronnie Berntsson
Sanja Bogojević
Sanna Koskiniemi
Sara Strandberg
Sebastian Westenhoff
Staffan I. Lindberg
Stefan Engblom
Steffi Burchardt
Tove Fall
Virginia Langum
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2019

Sveriges unga akademis inspel till Forskningspropositionen 2020

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forskningsproposition 2020. I inspelet presenterar akademin reformförslag inom nyckelområden – karriärvägar och rekrytering, forskningsfinansiering, akademisk frihet, internationalisering och mobilitet – där regeringen omgående b...
Ett kalejdoskop av kunskap Illustration: Helena Cleeve
Alexandre Antonelli
Anna Rising
Aryo Makko
David Håkansson
Ericka Johnson
Gabriel Skantze
Jonas Olofsson
Josefin Larsson
Karl Wennberg
Katarina Wadstein MacLeod
Kristian Pietras
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Marie Wiberg
Martin Leijnse
Mattias Lundberg
Palle Dahlstedt
Robert Lagerström
Sara Strandberg
Steffi Burchardt
Böcker
2019

Bok: Ett kalejdoskop av kunskap

Illustration: Helena Cleeve Mänsklighetens samlade kunskap kan beskrivas som ett stort pussel. Bitar av nytt vetande bygger på och hakar i den tidigare samlade förståelsen om världen vi existerar i. Kunskap från olika vetenskapsområden bygger upp motiven som tillsammans bildar pusslets h...