beatrice_crona_980

Foto: Jerker Lokrantz

Om Beatrices forskning

Jag har en bakgrund inom marin ekologi och har sedan doktorsexamen arbetat för att integrera olika samhällsvetenskapliga teorier och metoder med ekologi för att förbättra förståelsen av komplexa social-ekologiska system. Min forskning fokuserar på att förstå betydelsen av handeln med marina resurser för förvaltning från olika vinklar. Det innefattar bla att undersöka hur handeln bidrar till icke hållbart resursutnyttjande och effekterna av detta på förvaltning på olika nivåer, samt att förstå hur ökad marknadsintegrering utspelar sig på lokal nivå och hur det påverkar aktörer inom det småskaliga fisket. En tredje aspekt handlar om hur miljömärkningen interagerar med konsumenternas uppfattning för att skapa resultat som är relevanta för marin förvaltning. Jag bedriver även forskning om förvaltningsfrågor som rör naturresurser mer allmänt, samt interaktioner mellan forskning och policy inom det miljöpolitiska området.

Kort fakta om Beatrice

Född: 1974

Familj: Min man Tim Daw är också forskare och vi verkar inom samma fält. Vi har två barn, en son och en dotter.

Jag är ledamot i Sveriges unga akademi främst för utbytet med alla underbara ledamöter från vitt skilda fält. Som miljöforskare är jag van vid tvärvetenskapligt utbyte, något som akademin tagit till en ny nivå! Akademin utgör en fantastisk plattform både för oss att förbättra forskningens villkor och för att föra ut forskning till unga. Sen uppskattar jag att vi med sekretariatets hjälp åstadkommer så mycket tillsammans utan att det tar för mycket tid från min tid som ledare för Global Economic Dynamics and the Biosphere-programmet.