Sveriges Unga Akademi

Foto: Markus Marcetic/SUA

Om Eriks forskning

Min forskning har ett särskilt fokus på translationell forskning kring fetma, nedsatt insulinkänslighet, typ 2-diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar. Translationell forskning innebär att sjukdomsproblemet identifieras inom sjukvården och får ligga till grund för laboratoriebaserade studier.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken globalt, och detta är ett problem som väntas öka kraftigt under det närmaste decenniet. Med min forskning vill jag kartlägga de genregioner som är kopplade till fetma, metabola rubbningar (ämnesomsättningssjukdomar) och hjärt-kärlsjukdomar. I forskningen studerar jag och min grupp hur sjukdomarna samvarierar med variationer i vårt DNA, genuttryck, proteiner och metaboliter. Genom att kombinera stora studier av friska människor med funktionella analyser i zebrafiskar och celler syftar det till att hitta mönster och resultat som kan leda fram till bättre diagnostik, behandlingsmetoder och läkemedel.

Zebrafisken är lämplig som försöksdjur i dessa studier eftersom den som ryggradsdjur har ett mer avancerat kärlsystem och metabolism än exempelvis bananflugan. Den är dock mycket lättare att jobba med än exempelvis musen, är transparent i alla stadier och har gener som är lätta att påverka. Forskningen bedrivs i stora populationsbaserade studier och använder sig av data från frågeformulär, mätningar av t.ex. blodtryck eller hjärtfunktion, patientjournaler och register, såväl som från biologiskt provmaterial. Studier i stora populationsbaserade material kombineras med funktionella analyser i zebrafisk och celler i en ansats till translationell medicin.

Jag är också ledamot i Global Young Academy sedan 2012.

Kort fakta om Erik

Född: 1975
Familj: Fru och 2 barn födda 2004 och 2005
Intressen: Familjen, stugan i Järvsö, sång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., musik, spex, teater, mat, vin och träning.
Övrigt: Ordförande i Orphei Drängar, välkänd manskör från Uppsala.
Foodie - älskar att laga mat och lägger gärna mycket tid och pengar på mat och dryck.

Jag vill bland annat driva frågan om hur ett framtidens forskningssystem ska se ut; ett system som präglas av transparens och rättvisa, men som på samma gång i första hand premierar de bästa forskarna och forskningsmiljöerna