Sveriges Unga Akademi

Foto: Markus Marcetic/SUA

Om Gustafs forskning

Mitt forskningsområde är moralfilosofi och politisk filosofi och jag är särskilt intresserad av problem som gränsar mot de medicinska vetenskaperna och samhällsvetenskaperna (till exempel ekonomi och statskunskap). Huvudspåret i min forskning har handlat om våra moraliska plikter mot framtida generationer och populationsetiska frågeställningar. Min nyare forskning rör frågor om demokrati och rättvis fördelning av makt.

Kort fakta om Gustaf

Född: 1966
Intressen: Filosofi, politik, natur och människor.
Övrigt: Har i mitt vuxna liv bott längre tid i sex olika länder.

Jag är med i Sveriges unga akademi för att påverka och påverkas.