Utomhusporträtt av Iva Lučić

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Om Ivas forskning

Mitt forskningsintresse omfattar perioden från sent 1800-tal till sent 1900-tal med inriktning på framförallt sydöstra Europa och östra Centraleuropa. Viktiga forskningsämnen som mitt arbete berör är exploatering av naturresurser, relationen mellan imperialt styre och naturvård, nations- och statsbildningsprocesser på Balkan, politiska mobiliseringsprocesser, religiositet som social praktik, kvinnors roll i den romersk-katolska kyrkan, post-osmansk transition i sydöstra Europa, samt krig i Bosnien och bystanders. Mitt nuvarande projekt har titeln ”Extracting Nature: Making Peripheries. Global Perspectives on the Balkans as Extractive Periphery 1850–1990”. Tidsperioden jag undersöker präglade Balkan, framför allt Bosnien, som en av världens viktigaste globala virkesexportörer till olika delar av världen, bland annat Australien, Mellanöstern, USA och även flera delar av Europa. Detta skedde dock på bekostnad av den egna ekonomiska utvecklingen och med förödande ekologiska konsekvenser i regionen. Dessutom skedde denna massiva resursutvinning och export under mycket olika politiska regimer: två imperier (det osmanska och det habsburgska), post-imperialistiska nationalstater och en socialistisk regim i Jugoslavien. Jag undersöker hur de olika politiska regimerna påverkade exploateringsdynamiken som ledde till att Bosnien blev en ekologisk och ekonomisk periferi.

Nedladdningsbara bilder

LucicIva_fotoJAM_3S9A2964_hires

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Ladda ned
LucicIva_fotoJAM_3S9A2968_hires

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Ladda ned
Lucic,-Iva_MG_5607

Foto: Mikael Wallerstedt

Ladda ned

Kort fakta om Iva

Intressen: Jag är utbildad operasångerska och står gärna på scen och sjunger. Förutom senromantikern Puccini, älskar jag även Mozarts operor. Jag tycker mycket om att läsa, gå på bio och att resa tillsammans med min familj genom hela Balkan.

Jag är med i Sveriges unga akademi för att den erbjuder en unik arena och möjlighet att driva forskningspolitiska frågor och ger möjlighet att påverka den forskning och vetenskap som bedrivs i Sverige, men även internationellt. Särskilt fokus i mitt engagemang vill jag lägga på att stärka transnationella perspektiv i svensk humanistisk forskning. Dessutom vill jag arbeta med att stärka mångspråkighet inom den svenska forskningen och möjligheten till att framföra sina resultat på flera språk förutom svenska och engelska.

Akademiaktivitet

sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
Kollage med porträtt av de 6 författarna, leende
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Debattartiklar
2022

Debatt: Så får vi ett fritt och öppet vetenskapssamhälle

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, krav på att lärosätenas ledare har starka akademiska meriter, ett attraktivt och tydligt karriärsystem samt att omstä...