Utomhusansiktsporträtt av Jan Conrad

Foto: Eva Dalin/SU

Om Jans forskning

Det vi vanligtvis kallar för materia utgör mindre än fem procent av universum. Resten är osynlig, mörk materia och mörk energi. Jan Conrad ska försöka spåra den mörka materien. Om han lyckas, kommer det innebära ett stort genombrott som skulle öppna ett nytt fönster mot universum.

Forskare kan lätt studera den materia som bygger upp oss människor, vår planet och andra solsystem. Men det finns ingen teknik som kan synliggöra den mörka materien för oss. I ett försök att detektera mörk materia, ska Jan Conrad leta efter ett slags partiklar som kallas svagt växelverkande massiva partiklar, WIMP:s, och som forskare tror är en del av den mörka materien.

Astrofysiker tror att WIMP:s har funnits sedan universums barndom, men ingen har hittills lyckats påvisa dem. Jan Conrad kommer leta efter ett indirekt tecken på WIMP:s, en form av högenergetisk strålning, gammastrålning, som skapas när WIMP:s kolliderar med varandra eller när partiklarna sönderfaller.

Till en början ska Jan Conrad använda sig av redan existerande teleskop som kan detektera gammastrålning, dels ombord på satelliten FERMI, dels en rad teleskop som finns på jorden. För att öka chanserna för framgång, är Jan Conrad också inblandad i utvecklingen av en grupp nya markbaserade europeiska teleskop specifikt framtagna för gammastrålning-detektion.

Text: Wallenberg Academy Fellows