Utomhusporträtt av Karolina Kauppi

Foto: Erik Thor/SUA

Om Karolinas forskning

Jag studerar genetiska faktorer för neuronala sjukdomar kopplade till kognitiva nedsättningar, framför allt Alzheimers sjukdom men också t.ex. schizofreni, och hur dessa påverkar underliggande sjukdomsprocesser, som t.ex. minne och hjärnfunktion och struktur i det normala åldrandet. Genom att använda storskaliga registerdata och kohortstudier där människor följts under en längre tid kan vi studera genetiska faktorer i relation till förändring av dessa faktorer över tid.

Sjukdomar som trots en stark genetisk komponent är relativt vanligt förekommande i befolkningen har ofta ett komplex nedärvningsmönster där många genetiska variationer tillsammans påverkar sjukdomsrisken. Det är därför en stor utmaning att kartlägga vad dessa gener har för biologisk roll i sjukdomsutvecklingen och hur de interagerar med andra gener i biologiska nätverk. Nyttan med att lägga detta pussel är bättre kunskap om sjukdomsmekanismer och bättre prediktion av riskindivider där förebyggande åtgärder behöver sättas in, samt att kunna individanpassa behandling och medicinering utifrån genetik.

Nedladdningsbara bilder

KauppiKarolina_fotoErikThor_025_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
KauppiKarolina_fotoErikThor_024_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
KauppiKarolina_fotoGunillaSonnebring_IMG_6362_hires

Foto: Gunilla Sonnebring

Ladda ned

Kort fakta om Karolina

Född: 1985
Intressen: Friluftsliv och fysisk träning. Göra hobbyexperiment med barnen.
Övrigt: Är ungdomsledare i gymnastik och har precis börjat träna själv som vuxen.

Jag vill bidra till att ett vetenskapligt förhållningssätt till större del genomsyrar samhället, med ett ökat intresse, tillit och kunskap om forskning hos allmänheten. Unga akademin är också ett perfekt forum för att vara delaktig i att forma en forskningspolitik i Sverige som skapar både hög kvalité i forskningen och attraktiva och hållbara karriärvägar inom akademin.

Akademiaktivitet

sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
Kollage med porträtt av de 6 författarna, leende
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Debattartiklar
2022

Debatt: Så får vi ett fritt och öppet vetenskapssamhälle

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, krav på att lärosätenas ledare har starka akademiska meriter, ett attraktivt och tydligt karriärsystem samt att omstä...