MarkstromKlas_980

Om Klas forskning

Jag är matematiker och mycket av min forskning handlar om grafer och hypergrafer. En graf är en matematisk modell för ett nätverk, exempelvis vägnät, en bit av internet, vårt nervsystem eller en beskrivning av vilka personer som känner varandra. I min forskning så har jag bland annat studerat hur man kan färga grafer och hur grafer kan plockas isär i enklare delgrafer. 

Jag har också jobbat med tillämpningar av grafteori inom datavetenskap, fysik, medicin och mer nyligen inom röstningsteori.

Kort fakta om Klas

Född: 1973
Intressen: Bland mina hobbyintressen så hittar man ölbryggning och chiliodling.

Sveriges unga akademi ger en möjlighet att träffa andra forskare från många olika områden som är sällsynt i Sverige. Förutom alla intressanta diskussioner som det leder till mellan ledamöterna så ger det oss också en möjlighet att påverka den svenska forskningsmiljön och forskningspolitiken som få andra har, tack vare att vi inte talar för något enskilt område eller universitet utan för hela vetenskapssamhället. I Sveriges unga akademi har vi dessutom en både rolig och aktiv utåtriktad verksamhet där vi kan visa upp för allmänhet, och barn, hur roligt, fascinerande och engagerande forskning faktiskt är.