PietrasKristian_fotoErikThorETO_980

Foto: Annika Moberg/SUA

Om Kristians forskning

Jag studerar hur cancerceller kommunicerar med sin omgivning under utvecklingen och spridningen av en tumör. Förvissningen är att vi med mer kunskap om hur olika celltyper inom en tumör förhåller sig till varandra kommer hitta nya vägar att behandla cancer. Arbetet i gruppen syftar till att knyta samman grundforskning, klinisk forskning och läkemedelsutveckling för att erbjuda både omedelbara och långsiktiga möjligheter till cancerpatienter för en mer effektiv behandling.

Jag var Sveriges unga akademis ordförande 2017–2018.

Kort fakta om Kristian

Född: 1974
Familj: Jag bor på den skånska landsbygden i den lilla byn Räng Sand tillsammans med min fru Christina och våra döttrar Thea, Stina och Fanny.
Intressen: Min lediga tid spenderas med familjen och i så stor utsträckning som möjligt ute i naturen.
Övrigt: Jag har bott och gästforskat i San Francisco, en stad som har det mesta, och dit jag gärna reser igen…och igen…och igen. Jag var den andre professorn någonsin att rekryteras till sin tjänst vid Lunds Universitet enligt Rektors kallelseförfarande.

Mitt engagemang för unga forskares villkor började tidigt när jag såg att många av mina kurskamrater valde bort en karriär inom forskningen till förmån för andra yrkesbanor som upplevdes som socialt säkrare. Utslagningen av forskartalang har sedan av olika skäl, några av dessa rent strukturella, fortsatt bland kollegor under min tid som doktorand, postdoc och forskarassistent. Jag blev därför väldigt glad när jag såg att Sveriges unga akademi grundats, eftersom det innebär att det nu finns en kanal genom vilken unga forskares villkor uppmärksammas så att viktiga beslut kan påverkas till förmån för återväxten inom svensk forskning. Jag tycker det är fantastiskt och inspirerande att få vara del av och bidra till en sådan viktig och positiv kraft inom svensk forskning.