Maria Tenje

Foto: Mikael Wallerstedt

Om Marias forskning

Jag utvecklar nya diagnostikmetoder för att snabbt spåra ämnen i olika biologiska vätskor. Analysmetoderna är baserade på mekaniska och elektrokemiska biosensorer.
Jag utvecklar även nya mikrobaserade system för att kunna analysera stora mängder av celler, en i taget, för att på det sättet få viktig information om hur olika celler inom samma population skiljer sig åt.

Ytterligare ett forskningsfokus är mikrobaserade modellsystem av olika biologiska barriärer som kan användas för tester när nya läkemedel utvecklas.
Alla olika forskningsprojekt är baserade på min kunskap om hur man tillverkar strukturer på mikro- och nanoskala i kisel, glas eller olika plaster.

Jag var Sveriges unga akademis ordförande för 2018–2019.

Kort fakta om Maria

Född: 1979
Familj: Make och två söner.
Intressen: Löpning, litteratur och pianospel
Övrigt: Har fått L’Oréal-UNESCOs utmärkelse ”For Women in Science” i Danmark.

För att kraftfullt kunna verka för en jämställd akademi i Sverige. Jag vill bedriva ett aktivt engagemang på den forskningspolitiska arenan samt vara en förebild för de unga kvinnliga studenterna på våra tekniska högskolor som i dag inte identifierar sig själva som framtidens forskningsledare.

Publikationer

Omslag inspel. Illustration: Maja På Näset
Alexandre Antonelli
Anna Dreber Almenberg
Anna Rising
Anna T. Danielsson
Aryo Makko
Christian Ohm
Ericka Johnson
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriel Skantze
Gustaf Edgren
Hanna Isaksson
Hanna Isaksson
Hanne Fjelde
Hanne Fjelde
Jakob Nordström
Jakob Nordström
Jens Hjerling Leffler
Johan Rockberg
Johanna Rosén
Jonas Olofsson
Josefin Larsson
Karl Wennberg
Katarina Wadstein MacLeod
Kirsten Kraiberg Knudsen
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Martin Leijnse
Mattias Lundberg
Mia Liinason
Mia Phillipson
Petter Brodin
Philippe Tassin
Philippe Tassin
Pontus Nordenfelt
Pontus Nordenfelt
Rikard Landberg
Rikard Landberg
Robert Lagerström
Ronnie Berntsson
Sanja Bogojević
Sanna Koskiniemi
Sara Strandberg
Sebastian Westenhoff
Staffan I. Lindberg
Stefan Engblom
Steffi Burchardt
Tove Fall
Virginia Langum
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2019

Sveriges unga akademis inspel till Forskningspropositionen 2020

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forskningsproposition 2020. I inspelet presenterar akademin reformförslag inom nyckelområden – karriärvägar och rekrytering, forskningsfinansiering, akademisk frihet, internationalisering och mobilitet – där regeringen omgående b...
Ett kalejdoskop av kunskap Illustration: Helena Cleeve
Alexandre Antonelli
Anna Rising
Aryo Makko
David Håkansson
Ericka Johnson
Gabriel Skantze
Jonas Olofsson
Josefin Larsson
Karl Wennberg
Katarina Wadstein MacLeod
Kristian Pietras
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Marie Wiberg
Martin Leijnse
Mattias Lundberg
Palle Dahlstedt
Robert Lagerström
Sara Strandberg
Steffi Burchardt
Böcker
2019

Bok: Ett kalejdoskop av kunskap

Illustration: Helena Cleeve Mänsklighetens samlade kunskap kan beskrivas som ett stort pussel. Bitar av nytt vetande bygger på och hakar i den tidigare samlade förståelsen om världen vi existerar i. Kunskap från olika vetenskapsområden bygger upp motiven som tillsammans bildar pusslets h...
Nordic Baltic meeting Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi
Karl Wennberg
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Mia Liinason
Sebastian Westenhoff
Debattartiklar
2019

Debatt, Unga forskare: Stärkt jämställdhet ett måste

Trots ansatser för att rekrytera och behålla fler kvinnor inom den högre utbildningen kvarstår problemet med stora könsskillnader, skriver företrädare för Sveriges unga akademi på Svenska Dagbladet debatt. Från höger Sanna Koskiniemi, Stefan Engblom (delvis skymd), Steffi Burchardt, Pirita...
Academies' logotypes
Karl Wennberg
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Mia Liinason
Sebastian Westenhoff
Rapporter och inspel
2019

Nordic and Baltic statement on gender equality in academia

The purpose of this joint statement, developed at the initiative of the Nordic young academies and further reinforced with the support of the Baltic young academies, is to identify initiatives and strategies that may improve gender equality in academia. We take gender equality to be not only a ma...
Sveriges unga akademi år 8
Maria Tenje
Årsberättelser
2019

Sveriges unga akademi år 8

I Sveriges unga akademi samlas framstående yngre forskare från hela landet. Mycket av vår verksamhet handlar om att skapa mötesplatser och oväntade möten mellan människor. Vi tror att det personliga samtalet mellan människor rymmer viktiga möjligheter till nya idéer, insikter och inspiration. En...
Maria Tenje, Mia Phillipson Foto: Erik Thor/SUA
Maria Tenje
Mia Phillipson
Debattartiklar
2018

Debatt: Äntligen forskningspolitisk utfrågning

Den 31 augusti hölls en direktsänd utfrågning om partiernas forskningspolitik i Vetenskapsradion. Sveriges unga akademi kommenterade utfrågningen på Tidningen Curie debatt. Maria Tenje, ordförande, och Mia Phillipson, forskningspolitisk talesperson. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi...
Kristian Pietras, Maria Tenje, Marie Wiberg, Mia Phillipson
Kristian Pietras
Maria Tenje
Marie Wiberg
Mia Phillipson
Debattartiklar
2017

Debattreplik: Rör inte de biträdande lektoraten

Akademin skriver i en replik i Göteborgsposten till Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer att förslaget att stoppa tidsbegränsade anställningar på högskolor är väl menat, men riskfyllt. Utan rörlighet på arbetsmarknaden mår inte forskningen bra. Läs repliken nedan. För Sveriges unga akademi...
Undertecknare debattreplik
Camilla Svensson
Kristian Pietras
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Marie Wiberg
Martin Leijnse
Mia Phillipson
Staffan I. Lindberg
Debattartiklar
2016

Debatt: Regeringens forskningsproposition stannar vid intentioner

I en replik på DN Debatt lyfter Sveriges unga akademi problem med den nya forskningspropositionen och möjliga lösningar till dessa. Problemen gäller basanslagen, de fria projektbidragen, fokus på strategisk styrning, jämställdhet och mobilitet. Regeringens forskningsproposition innehåller goda an...