Utomhusporträtt av Mathias Osvath

Foto: Erik Thor/SUA

Om Mathias forskning

Jag forskar på kognitiv evolution genom att jämföra vitt skilda djurarters förmågor. Om vi studerar nulevande djur som befinner sig på olika grenar av livets träd förstår vi hur kognitionen förändrats genom årmiljonerna. Det är särskilt intressant att fåglar och däggdjur har snarlik kognition, trots ganska olika hjärnor. De är likvärdigt utvecklade i minnessystem, impulskontroll, inlärning, social förståelse med mera. Även de mest kognitivt komplexa djuren på varje gren speglar varandra. Detta trots att de två grupperna delade en förfader så långt bak som för 320 miljoner år sedan - en förfader med mycket begränsat intellekt. Alltså har dessa likheter uppstått oberoende av varandra. Jag vill förstå hur detta gått till, och varför. Den kunskapen avslöjar vilka principer naturen använder för att bygga intelligens. Sådana insikter kan i förlängningen leda till en rad tillämpningar inom t ex AI, men också till en ökad förståelse av oss själva.

Som en del av vår forskning kartlägger vi också de utdöda dinosauriernas kognition, vilket tycks intressera de flesta. Forskningen är tvärvetenskaplig och inkluderar kognitiva zoologer, neurovetare, robotikforskare, paleontologer och filosofer, för att nämna några.

Nedladdningsbara bilder

OsvathMathias_fotoErikThor_DSC_2586_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
OsvathMathias_fotoErikThor_DSC_2612_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
OsvathMathias_fotoHelenaOsvath_1100x733

Foto: Helen Osvath

Ladda ned

Kort fakta om Mathias

Intressen: Vetenskap och bildning utanför mitt eget fält. Djur (utanför arbetet). Goda portioner fysisk träning av olika slag, behäftat med en fascination för fysiologi och evolutionära anpassningar. Att bli arg på dumheter. 

Sveriges unga akademi bär en stark röst för den fria forskningen och den yngre generationens rätt att utföra den. Fri forskning är lätt att ta för given, men samtidigt är det svårt att förstå vad den egentligen innebär, och därför krävs kontinuerlig vaksamhet, upplysning och debatt. Akademin speglar vetenskapen och kunskapen från ett brett spektrum av akademiska discipliner, och bortsett från att det ger en särskild styrka är det också helt enkelt väldigt roligt att simma i en sådan miljö – oväntade och goda idéer gror ofta i sådan mylla.

Akademiaktivitet

sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
Kollage med porträtt av de 6 författarna, leende
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Debattartiklar
2022

Debatt: Så får vi ett fritt och öppet vetenskapssamhälle

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, krav på att lärosätenas ledare har starka akademiska meriter, ett attraktivt och tydligt karriärsystem samt att omstä...