Sveriges Unga Akademi

Foto: Markus Marcetic/SUA

Om Palles forskning

Jag är tonsättare och improvisatör, utbildad vid musikhögskolorna i Malmö och Göteborg, och i högsta grad fortsatt konstnärligt verksam. Med en bakgrund som tonsättare och programmerarhacker sen barnsben inbjöds jag att doktorera (färdig 2004) vid den tvärvetenskapliga avdelningen Innovativ Design på Chalmers, där jag koncentrerade mig på hur biologiskt inspirerade algoritmer kan användas för att skapa konst och musik.

Idag är jag docent i tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs Universitet med inriktning mot datorstödd kreativitet, och min forskning handlar dels om att utveckla nya teknologier för musikalisk improvisation och komposition, dels om att förstå de inre mekanismerna hos konstnärliga skapandeprocesser, för att kunna få datorer att bete sig mer kreativt. Jag är också lärare i komposition av elektronisk musik och elektronisk komposition av musik vid Högskolan för Scen och Musik, samt konstnärlig ledare för Lindbladstudion.

Jag är också ledamot i Göteborgs Universitets forskarråd, samt sitter i styrelsen för Tällberg Foundation.

Kort fakta om Palle

Född: 1971
Familj: Fru och 2 barn födda 1998 och 2000
Intressen: Familjen, japansk kultur, Lappland, trivselsegling, elektronik och konstiga ljud. Samlar på konstiga ljudmaskiner och portabla eldstäder.
Övrigt: Palles musik har använts i stressforskning på spädbarn vid Karolinska Institutet. Han har studerat Noh-teater i Kyoto i flera omgångar, inklusive ett framträdande i full kostym och mask i Japansk TV.

Sveriges unga akademi är en fantastisk plattform för att påverka villkoren för forskning i Sverige, och jag tror vi i och med vår bredd har särskilt bra möjligheter att få gehör för tankar om hur tvärvetenskap kan bedrivas och hur områden kan dra nytta av varandra. Att får lära känna och regelbundet diskutera med forskare från alla områden är en ynnest när man arbetar tvärdisciplinellt som jag, och jag tror vi alla lär oss mycket av det. Dessutom gillar jag våra utåtriktade aktiviteter för att stärka allmänhetens förståelse för forskning!