NordenfeltPontus_fotoLarsOwesson_980

Foto: Lars Owesson

Om Pontus forskning

Bakteriella infektioner är ett stort globalt hälsoproblem som riskerar att bli mycket värre med den ökande antibiotikaresistensen. För att kunna bemöta detta hot så krävs mer detaljerad kunskap om bakteriers möte med människan.

Min forskargrupp använder avancerad videomikroskopi och bildanalystekniker för att studera tidiga värd-bakterieinteraktioner. Vi försöker bland annat att fånga ögonblicket när en bakterie binder in till en människocell och sedan följa dess färd in i cellen. Genom att samtidigt mäta den molekylära sammansättningen av bakterien och människocellen vid varje interaktionsyta kan vi börja klarlägga den molekylära basen för de första stegen av bakteriell infektion.

På sikt så tror vi att bättre förståelse av bakterieinfektioner på den molekylära nivån kommer öppna upp nya mål för antibakteriella behandlingar, vaccin och diagnostik.

Kort fakta om Pontus

Född: 1978
Familj: Jag bor i Södra Sandby utanför Lund med min fru Susanne och våra barn Tilde (född 2010), Wilma (född 2011), Casper (född 2014) och Max (född 2017)
Intressen: På fritiden umgås jag gärna med familj och vänner och är förtjust i matlagning. Försöker hålla liv i tidigare aktivt film- och musikintresse men i nuläget räcker nog inte tiden riktigt till. 
Övrigt: Jag var aktiv i nästan 20 år inom den ovanliga sporten landhockey (som däremot är väldigt stor globalt) och har förhoppningen att så småningom återvända till idrott på något sätt. Jag är också välbekant med våra svenska skärgårdar genom segling och militärtjänstgöring som stridsbåtschef.

Jag brinner för vetenskap, öppenhet och sunt förnuft vilket jag tror är nödvändigt för ett väl fungerande samhälle. Inom Sveriges unga akademi hoppas jag kunna engagera mig inom och förbättra forskningens villkor, spridningen av kunskap och en ökad rekrytering av duktiga forskare utomlands.