Utomhusporträtt av leende Ronnie Berntsson

Foto: Erik Thor/SUA

Om Ronnies forskning

Horisontell DNA-överföring innebär att gener förs över från en bakterie till en annan. Det kan ske genom en process som kallas bakteriell konjugation. Det genetiska material som förs över kan innehålla olika typer av gener, särskilt relevanta ur medicinsk synpunkt är DNA som innehåller gener för antibiotikaresistens samt virulensfaktorer. Det är via dessa processer som bakterier får antibiotikaresistens och blir multiresistenta. Ett av de viktigaste systemen för bakteriell konjugation är så kallade Typ 4 Sekretionssystem (T4SS), vilket min forskargrupp studerar. Vi använder röntgenkristallografi och elektronmikroskopi för att få högupplöst information om strukturen av T4SS, samt en hel del biokemiska och molekylärbiologiska metoder för att förstå mekanismerna i DNA överföringen via T4SS. Detta är mycket relevant såväl ur ett grundläggande forskningsperspektiv som ur ett medicinskt perspektiv. En bättre förståelse av T4SS från gram-positiva bakterier kan förhoppningsvis bidra till utveckling av nya läkemedel mot de här bakterierna.

Jag var ordförande i SUA 2023–2024.

Nedladdningsbara bilder

BerntssonRonnie_fotoErikThor_DSC_5805_hires

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
Utomhusporträtt i grönska av leende Ronnie Berntsson

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
BerntssonRonnie_fotoErikThorDSC_7040_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
BerntssonRonnie_fotoJosyTerBeek_medres

Foto: Josy TerBeek

Ladda ned

Kort fakta om Ronnie

Född: 1981
Intressen: Förutom forskningen njuter jag av att vara ute i naturen och vandra, cykla mountainbike, paddla kajak eller åka skidor.

Vill vara med och påverka forskningspolitiken i Sverige.

Akademiaktivitet

luca-bravo-xnqVGsbXgV4-unsplash
David Karlander
Gabriele Messori
Juan C. Rocha
Ronnie Berntsson
Shervin Bagheri
Remissvar
2024

Sveriges unga akademis remissvar på promemorian om akademisk mobilitet 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt remissvar på promemorian Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären (U2024/00229). SUA är positiv till promemorian och tillstyrker förslagen. Foto: Luca Bravo/Unsplash Läs mer: I februari 2024 presenterade regeri...
signaturer-svd-replik-mats-persson-erc-oh
Alison Gerber
Andreas Nord
Anna T. Danielsson
Gabriele Messori
Janina Seubert
Ronnie Berntsson
Sofia Lodén
Debattartiklar
2024

Debatt: ”Svensk forskning skulle kunna lyftas”

Svenska lärosäten måste ges bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna ta emot forskningsmedel från ERC. Men det finns lösningar som utbildnings­ministern bör ta tag i, skriver Sveriges unga akademi i Svenska Dagbladet. Foto: Erik Thor, Jesper Ahlin Marceta, SUA I en debattartikel...
kollage_debatt_utredning_fofin
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Cecilia Engdahl
David Karlander
Gabriele Messori
Ronnie Berntsson
Shervin Bagheri
Debattartiklar
2024

Debatt: ”FoFin-förslaget stärker inte excellensen”

Sveriges unga akademi har lämnat sitt remissvar på utredningen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). I en debattartikel i Curie skriver SUA att utredningens huvudförslag inte bör genomföras i sin helhet. Foto: Erik Thor/Jesper Ahlin Marceta I d...
BerntssonRonnie_fotoErikThorDSC_7040_1100x733
Ronnie Berntsson
Rapporter och inspel
2023

Tilläggsdirektiv till grundlagsutredning om akademisk frihet

SUA, SUHF, SULF och SFS har gemensamt skickat in en skrivelse om ett tilläggsdirektiv till regeringen gällande grundlagskommittén som arbetar med skydd för nya grundläggande fri- och rättigheter. Avsikten med tilläggsdirektivet är att den akademiska friheten ska skyddas, värnas och främjas i grun...
sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
gabriele-ronnie-johan-r
Gabriele Messori
Johan Rockberg
Ronnie Berntsson
Debattartiklar
2023

Debatt: ”Forsknings­pengar går förlorade i orimlig hyra”

Sveriges unga akademi skriver på SvD debatt: Regeringen behöver se till att lärosätenas pengar kan användas till forskning och utbildning, inte att betala ”marknads­mässiga” hyror till ett vinst­drivande statligt bolag. Forskningspolitisk talesperson Gabriele Messori, ordförande Ronnie...
Kollage med porträtt av de 6 författarna, leende
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Debattartiklar
2022

Debatt: Så får vi ett fritt och öppet vetenskapssamhälle

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, krav på att lärosätenas ledare har starka akademiska meriter, ett attraktivt och tydligt karriärsystem samt att omstä...
Foto: Erik Thor/SUA Johan Wingborg/SUA
Jakob Nordström
Pontus Nordenfelt
Ronnie Berntsson
Sanna Koskiniemi
Debattartiklar
2021

Debatt: Låt de bästa komma in

För att stärka svensk högre utbildning och forskning behöver lärosäten rekrytera de bästa individerna. Men trots tydliga framsteg med brett införande av biträdande lektorat på svenska universitet och högskolor innehåller karriärsystemet olyckligt snäva tidsgränser som kan fånga även de mest frams...
SUA logo
Magnus Jonsson
Mia Phillipson
Ronnie Berntsson
Debattartiklar
2020

Debatt: Fortsätt att lita på oss

Tillit till forskare och lärare har präglat omställningarna som coronapandemin tvingat fram inom akademin. Låt oss även i fortsättningen ta fasta på medarbetarnas kunskap om kärnverksamheten för att förenkla arbetssätt och ta bort överflödiga regler, skriver Sveriges unga akademi....
Akademipodden Forska på distans
Katarina Wadstein MacLeod
Magnus Jonsson
Ronnie Berntsson
Steffi Burchardt
Tove Fall
Podcast
2020

Akademipodden: Forska på distans

Metaavsnitt: Akademipodden tar språnget in i mötesverktyget Zoom och forskare i Sveriges unga akademi rapporterar om hur det går att med kort varsel anpassa jobbet efter den rådande pandemin. Övre raden från vänster: Magnus Jonsson, Annika Moberg, Tove Fall, nedre raden från vänster: Steff...
Foto: Erik Thor/SUA
Karl Wennberg
Ronnie Berntsson
Sanna Koskiniemi
Debattartiklar
2019

Debatt: Doktorander hamnar i vakuum mellan examen och anställning

Ronnie Berntsson, Sanna Koskinemi och Karl Wennberg. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi Gör det möjligt att söka meriteringstjänst innan disputation – inte som nu först efter doktorsexamen. Den upp­maningen ger företrädare för Sveriges unga akademi, som vill att SULF med flera ska verk...
BUL
Aryo Makko
Christian Ohm
Frida Bender
Jakob Nordström
Karl Wennberg
Magnus Jonsson
Pontus Nordenfelt
Ronnie Berntsson
Sebastian Westenhoff
Rapporter och inspel
2019

Sveriges unga akademi kartlägger BUL

Ett transparent och kvalitetsdrivande karriärsystem för forskare är avgörande för att Sverige ska kunna vara en framstående forskningsnation. Karriärvägar är en hjärtefråga för Sveriges unga akademi och akademin har drivit på för att karriärtjänster i form av biträdande lektorat (BUL) ska införas...
Omslag inspel. Illustration: Maja På Näset
Alexandre Antonelli
Anna Dreber Almenberg
Anna Rising
Anna T. Danielsson
Aryo Makko
Christian Ohm
Ericka Johnson
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriel Skantze
Gustaf Edgren
Hanna Isaksson
Hanna Isaksson
Hanne Fjelde
Hanne Fjelde
Jakob Nordström
Jakob Nordström
Jens Hjerling Leffler
Johan Rockberg
Johanna Rosén
Jonas Olofsson
Josefin Larsson
Karl Wennberg
Katarina Wadstein MacLeod
Kirsten Kraiberg Knudsen
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Martin Leijnse
Mattias Lundberg
Mia Liinason
Mia Phillipson
Petter Brodin
Philippe Tassin
Philippe Tassin
Pontus Nordenfelt
Pontus Nordenfelt
Rikard Landberg
Rikard Landberg
Robert Lagerström
Ronnie Berntsson
Sanja Bogojević
Sanna Koskiniemi
Sara Strandberg
Sebastian Westenhoff
Staffan I. Lindberg
Stefan Engblom
Steffi Burchardt
Tove Fall
Virginia Langum
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2019

Sveriges unga akademis inspel till Forskningspropositionen 2020

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forskningsproposition 2020. I inspelet presenterar akademin reformförslag inom nyckelområden – karriärvägar och rekrytering, forskningsfinansiering, akademisk frihet, internationalisering och mobilitet – där regeringen omgående b...
Mia Phillipson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi
Aryo Makko
Christian Ohm
Frida Bender
Jakob Nordström
Karl Wennberg
Magnus Jonsson
Mia Phillipson
Pontus Nordenfelt
Ronnie Berntsson
Sebastian Westenhoff
Debattartiklar
2018

Akademin på Curie debatt: hög tid kvalitetssäkra processen för BUL-tjänster

I oktober började nya regler för så kallade meriteringsanställningar gälla, ett positivt steg som akademin argumenterat för, men hur det ska gå till är lämnat därhän. Sveriges unga akademi föreslår nu en tydlig och nationellt harmoniserad process med förhoppningen att lärosätena kan enas om en ge...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser