KoskiniemiSanna_fotoErikThor_DSC_980

Foto: Erik Thor/SUA

Om Sannas forskning

Antibiotikaresistens är ett stort problem i världen och bakterier som är resistenta mot alla existerande antibiotika är på frammarsch. Den stora frågan är vad vi ska göra för att kunna fortsätta behandla livshotande infektioner i framtiden.

Jag undersöker möjligheterna att utnyttja ett nyligen upptäckt system som bakterier använder för att stoppa tillväxten hos andra, konkurrerande bakterier till att utveckla nya sätt att behandla bakteriella infektioner. Detta system är mycket speciellt eftersom det kräver direkt kontakt mellan bakterierna för att tillväxten av mottagarbakterien ska stoppas. Dessutom begränsas tillväxthämningen till en viss typ av bakterier eftersom överlämning av den toxiska molekylen kräver artspecifika receptorer på ytan av mottagarcellen.

En av våra planer är att utveckla mer effektiva probiotiska bakterier för behandling av specifika infektioner genom att utrusta dessa bakterier med system som används för kontakt-beroende hämning av bakterietillväxt. Detta innebär att de redan tidigare välgörande bakterierna kommer att förvandlas till målsökande dödsmaskiner som specifikt riktar sig mot den sjukdomsorsakande bakterien i fråga.

Jag var Sveriges unga akademis ordförande 2020–2021.

Kort fakta om Sanna

Född: 1980
Familj: Min man Tomas Friman, en dotter
Intressen: Böcker, resor, skidåkning, vandring och mycket mer.
Övrigt: Jag älskar att läsa deckare och lösa mysterierna innan boken är slut.

Jag är med i Sveriges unga akademi för att kunna påverka förutsättningarna för excellent svensk forskning i framtiden. Att dessutom få möjlighet att interagera med andra forskare och lära mig om forskning i andra discipliner ger mig energi och inspirerar mig till bättre forskning.

Publikationer

Foto: Erik Thor/SUA Johan Wingborg/SUA
Jakob Nordström
Pontus Nordenfelt
Ronnie Berntsson
Sanna Koskiniemi
Debattartiklar
2021

Debatt: Låt de bästa komma in

För att stärka svensk högre utbildning och forskning behöver lärosäten rekrytera de bästa individerna. Men trots tydliga framsteg med brett införande av biträdande lektorat på svenska universitet och högskolor innehåller karriärsystemet olyckligt snäva tidsgränser som kan fånga även de mest frams...
Mia Phillipson, Sanna Koskiniemi och Sebastian Westenhoff Foto: SUA
Mia Liinason
Sanna Koskiniemi
Sebastian Westenhoff
Debattartiklar
2020

Debatt: Återupprätta det akademiska ledarskapet

Sverige tappar mark i forskningens frontlinje och den högre utbildningens kvalitet har successivt försämrats under flera decennier. För att vända den negativa utvecklingen behövs kloka och beslutsamma ledare som vågar stå emot jantelagen, skyddar akademisk frihet, återupprättar undervisningens kv...
SUA logo
Sanna Koskiniemi
Remissvar
2020

Akademisk frihet och livslångt lärande i akademins remissvar

Sveriges unga akademi har lämnat remissvar angående promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Akademin välkomnar att regeringen uppmärksammar vikten av att värna den akademiska friheten. ...
Foto: Erik Thor/SUA
Karl Wennberg
Ronnie Berntsson
Sanna Koskiniemi
Debattartiklar
2019

Debatt: Doktorander hamnar i vakuum mellan examen och anställning

Ronnie Berntsson, Sanna Koskinemi och Karl Wennberg. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi Gör det möjligt att söka meriteringstjänst innan disputation – inte som nu först efter doktorsexamen. Den upp­maningen ger företrädare för Sveriges unga akademi, som vill att SULF med flera ska verk...
Sanna Koskiniemi, Sebastian Westenhoff, Mo Segad, Stefan Engblom.
Sanna Koskiniemi
Sebastian Westenhoff
Stefan Engblom
Debattartiklar
2019

Debatt: Forskare hinner inte meritera sig på fem år

Sanna Koskiniemi, Sebastian Westenhoff, Sveriges unga akademi, Mo Segad, National Junior Faculty och Stefan Engblom, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi Biträdande lektorat är bra, men får bara sökas upp till fem år efter disputation. Det är för kort tid, och påve...
Omslag inspel. Illustration: Maja På Näset
Alexandre Antonelli
Anna Dreber Almenberg
Anna Rising
Anna T. Danielsson
Aryo Makko
Christian Ohm
Ericka Johnson
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriel Skantze
Gustaf Edgren
Hanna Isaksson
Hanna Isaksson
Hanne Fjelde
Hanne Fjelde
Jakob Nordström
Jakob Nordström
Jens Hjerling Leffler
Johan Rockberg
Johanna Rosén
Jonas Olofsson
Josefin Larsson
Karl Wennberg
Katarina Wadstein MacLeod
Kirsten Kraiberg Knudsen
Magnus Jonsson
Maria Tenje
Martin Leijnse
Mattias Lundberg
Mia Liinason
Mia Phillipson
Petter Brodin
Philippe Tassin
Philippe Tassin
Pontus Nordenfelt
Pontus Nordenfelt
Rikard Landberg
Rikard Landberg
Robert Lagerström
Ronnie Berntsson
Sanja Bogojević
Sanna Koskiniemi
Sara Strandberg
Sebastian Westenhoff
Staffan I. Lindberg
Stefan Engblom
Steffi Burchardt
Tove Fall
Virginia Langum
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2019

Sveriges unga akademis inspel till Forskningspropositionen 2020

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forskningsproposition 2020. I inspelet presenterar akademin reformförslag inom nyckelområden – karriärvägar och rekrytering, forskningsfinansiering, akademisk frihet, internationalisering och mobilitet – där regeringen omgående b...
Debattförfattare
Magnus Jonsson
Mia Phillipson
Sanna Koskiniemi
Sebastian Westenhoff
Debattartiklar
2019

Debatt: Dags att göra upp med forskningspolitiska myter från Almedalen

Högre utbildning och forskning är avgörande för ett starkt samhälle och nästa forskningspolitiska proposition förtjänar därför att vila på en solid grund. Låt oss därför slå hål på tre vanliga myter som florerade i debatten i Almedalen. Sanna Koskiniemi, Magnus Jonsson, Mia Phillipson och...
Magnus Jonsson, Sanna Koskiniemi, Sebastian Westenhoff och Mia Phillipson Foto: Erik Thor/SUA, Mikael Wallerstedt
Magnus Jonsson
Mia Phillipson
Sanna Koskiniemi
Sebastian Westenhoff
Debattartiklar
2019

Debatt: Hur vet du det, Stephen Hwang?

Stephen Hwangs rapport om att staten bör minska andelen extern forskningsfinansiering, har stora metodmässiga brister. De slutsatser som presenteras stöds inte av data, skriver Sveriges unga akademi. Magnus Jonsson, Sanna Koskiniemi, Sebastian Westenhoff och Mia Phillipson Foto: Erik Thor/...