Utomhusporträtt av Sigrid Schottenius Cullhed

Foto: Erik Thor/SUA

Om Sigrids forskning

Jag är litteratur- och kulturhistoriker med särskilt starkt intresse för antik grekisk och romersk litteratur och dess inverkan under senare perioder världen över. De litteraturvetenskapliga forskningsfrågor som lockar mig har ofta tvärvetenskapliga förgreningar. För tillfället driver jag ett projekt som undersöker representationer av sexuella övergrepp och tystnadskultur i den klassiska traditionen. Syftet är att bidra till bättre förståelse för varför sexualbrottsoffer ofta tiger om sina erfarenheter eller upplever att ingen lyssnar på dem när de väl berättar. Jag är också verksam i två tvärvetenskapliga samarbetsprojekt: forskarskolan vid Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa, Womher, samt det ERC-finansierade projektet Mothernet, vilket undersöker samtida berättelser och erfarenheter av moderskap i Europa.

Nedladdningsbara bilder

SchotteniusCullhedSigrid_fotoerikthor_015_1100x733

Foto: Erik Thor/SUA

Ladda ned
SchotteniusCullhedSigrid_fotoEricCullhed_hires

Foto: Eric Cullhed

Ladda ned

Kort fakta om Sigrid

Född: 1981
Intressen: Musik, film och litteratur.
Övrigt: Jag bor numera i Uppsala, kommer ursprungligen från Malmö och har sedan barndomen bott i flera europeiska städer: Paris, Madrid, Stockholm, London, Rom, Pisa och Genève.

Som ledamot i Sveriges unga akademi vill jag verka för ökad samverkan mellan yngre forskare i Sverige och bidra till att vårt arbete synliggörs. I synnerhet vill jag utveckla och bidra till dialog och samarbete över ämnesgränserna och utforska de humanistiska ämnenas alla möjliga platser i de samtalen. Slutligen vill jag arbeta för bättre förutsättningar för yngre och framtida kollegor inom svensk litteraturvetenskap.

Akademiaktivitet

sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
Cover of A Beginner's Guide to Swedish Academia
Ewa Machotka
Frida Bender
Janina Seubert
Linda Andersson Burnett
Lucie Delemotte
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Ylva Söderfeldt
Reports and position statements
2022

Bok: A Beginner’s Guide to Swedish Academia

A Beginner’s Guide to Swedish Academia kommer att finnas tillgänglig gratis digitalt (Epub och pdf) from. onsdag den 14 september och i en begränsad tryckt upplaga fr.o.m. onsdag den 19 oktober. Som ny forskare i det svenska systemet ställs man inför en rad frågor, om vad som gäller för m...
Kollage med porträtt av de 6 författarna, leende
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Debattartiklar
2022

Debatt: Så får vi ett fritt och öppet vetenskapssamhälle

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, krav på att lärosätenas ledare har starka akademiska meriter, ett attraktivt och tydligt karriärsystem samt att omstä...