Sveriges Unga Akademi

Foto: Markus Marcetic/SUA

Om Tündes forskning

Jag arbetar inom teoretisk plasmafysik med huvudsakligt fokus på magnetisk fusion och laser-driven partikelacceleration. Plasmafysik knyter samman ett antal olika fysikområden: matematisk fysik, statistisk fysik, elektrodynamik och fluidmekanik. Jag studerar plasmats stabilitet, inverkan av föroreningsjoner samt snabba partiklars dynamik. Dessa frågor är väsentliga för att kunna förstå hur man kan förbättra prestandan hos laserdrivna acceleratorer, eller hur man kan kontrollera ett fusionsplasma. Min forskning har en lång rad tillämpningar inom energiforskning, rymdfysik, medicin och grundläggande fysik.

Kort fakta om Tünde

Född: 1970
Familj: Man och två barn födda 1999 (Julia) och 2004 (Erik).
Intressen: Litteratur, film, teater & resor
Övrigt: Ungerska från Transsylvanien

Jag är med i Sveriges unga akademi för att påverka i frågor som jag brinner för: energiforskning, grundvetenskapens roll i samhället, utbildning inom teknik och naturvetenskap, etc. Men jag vill också påverkas, utmanas och inspireras av den excellenta samling forskare som utgör Sveriges unga akademi