Utomhus porträtt Yaffa Epstein

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Om Yaffas forskning

Termer och begrepp som finns främst inom naturvetenskapen sätter sin prägel också på juridiken. Detta gäller framför allt inom de ”nya” rättsliga områdena, till exempel miljörätt och medicinsk rätt, men även inom många ”klassiska” områden. Ett exempel är skadeståndsrätten där det ofta krävs vetenskaplig expertis för att bedöma risker eller fel. Olika tolkningar av termer och begrepp inom olika discipliner påverkar därför beslutsfattandet och gör det svårt att fastställa om lagen efterlevs eller inte. När vetenskapliga begrepp används i lagtexten är det ofta nödvändigt att hänvisa till naturvetenskapen för att riktigt kunna förstå eller tillämpa lagen. När domare eller andra beslutsfattare missförstår eller använder naturvetenskapen på fel sätt kan detta förhindra rättens förmåga att uppnå målsättningen med lagstiftningen. Jag försöker utveckla metoder för tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare i naturvetenskap respektive juridik och samarbetar med naturvetenskapliga forskare för att analysera begrepp som används i EU-lagstiftningen.

Nedladdningsbara bilder

EpsteinYaffa_fotoJAM_3S9A2871_hires

Foto: Jesper Ahlin Marceta

Ladda ned

Kort fakta om Yaffa

Intressen: Jag gillar att fermentera mat, särskilt picklad gurka.

Som forskare i miljörätt är mitt främsta forsknings-intresse hur vetenskaplig kunskap kan omsättas i lagstiftning och politik. Jag hoppas kunna samarbeta med kollegor inom olika discipliner för att förbättra juridikens förmåga att utnyttja vetenskaplig kunskap.

Mer med Yaffa

Intervju Uppsala universitet nyheter 25 februari 2020:

Miljörätten kräver samarbete mellan naturvetare och jurister

Akademiaktivitet

sua_fopropp2023_ill_1100x571
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Rapporter och inspel
2023

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen 2024

Sveriges unga akademi har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2024. I inspelet presenterar SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang. Illustration: Ida Brogren VRE...
Kollage med porträtt av de 6 författarna, leende
Adel Daoud
Alison Gerber
Andreas Nord
Ann-Kristin Kölln
Anna T. Danielsson
Cecilia Engdahl
Christian Ohm
David Karlander
Elham B. Rostami
Ellen Bushell
Ewa Machotka
Frida Bender
Gabriele Messori
Hanne Fjelde
Iva Lučić
Janina Seubert
Jessica Jewell
Johan Larsbrink
Johan Rockberg
Johan Zelano
Juan C. Rocha
Karl Wennberg
Karolina Kauppi
Katarina Wadstein MacLeod
Linda Andersson Burnett
Lisa Hellman
Lucie Delemotte
Mathias Osvath
Mia Liinason
Michael Schöll
Måns Magnusson
Oscar Agertz
Petter Brodin
Philippe Tassin
Rikard Landberg
Ronnie Berntsson
Ruth Pöttgen
Sara Liin
Sebastian Westenhoff
Shervin Bagheri
Sigrid Schottenius Cullhed
Sofia Lodén
Yaffa Epstein
Ylva Söderfeldt
Debattartiklar
2022

Debatt: Så får vi ett fritt och öppet vetenskapssamhälle

Inför valet 2022 beskriver Sveriges unga akademi sina visioner för svensk forskning och högre utbildning. Centrala beståndsdelar är fria projektmedel fördelade i öppen konkurrens, krav på att lärosätenas ledare har starka akademiska meriter, ett attraktivt och tydligt karriärsystem samt att omstä...