Sveriges unga akademi har lämnat ett inspel till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. I inspelet föreslår SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang.

sua_fopropp2023_ill_1100x571

Illustration: Ida Brogren VRES

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen (pdf)
Sveriges unga akademis inspel i korthet (pdf)

Våra universitet och högskolor är centrala för att samhället ska kunna möta framtidens utmaningar. För att lyckas krävs stora satsningar inom den akademiska sektorn.

SUA anser att de statliga investeringarna i forskning och utveckling bör höjas till 1,2 procent av BNP senast 2030, och att en större andel av medlen behöver vara fria. Forskare och lärare – landets främsta experter – måste få formulera både frågeställningar och metoder utan politiska pekpinnar.

Därtill anser SUA att den akademiska friheten bör skyddas i grundlag, liksom att kollegiet borde ges större inflytande över lärosätenas styrelse.

Inomhusporträtt av Johan Rockberg

Frihet handlar inte om flum, utan om kvalitet och mod. För att hitta lösningarna på dagens utmaningar krävs vassare grundforskning. Utan tillräckliga resurser för grundforskning blir det inget ämnesdjup, ingen kvalitet och ingen forskning att tillämpa. Även lärosätena måste bli snabbare och modigare. Borsta ur regleringsbrev på daterade pekpinnar och stärk lagstödet kring akademisk frihet så frigörs både resurser och handlingskraft.

Johan Rockberg

Foto: Rasmus Bengtsson

Svensk forskning och utbildning måste också anpassas efter internationella villkor. Vi är i dag inte tillräckligt attraktiva på den globala marknaden. Skärpta regler för uppehållstillstånd drabbar forskare och lärare som är verksamma i Sverige och underminerar vår förmåga att locka och hålla kvar nyckelkompetens.

SUA efterfrågar fler och större satsningar på mobilitet och utbyten. Dessutom bör tjänsten biträdande lektor kunna sökas upp till sju år efter disputation och systemet för meritvärdering reformeras.

Utomhusporträtt av Sigrid Schottenius Cullhed

Forskningen står inför globala utmaningar som växande politisk instabilitet, klimatkris och sociala mediers inverkan. Investeringar i forskarmobilitet och internationella partnerskap är nödvändiga för att öka Sveriges konkurrenskraft som en ledande forskningsnation, bredda rekryteringsbasen och mångfalden av kompetenser, erfarenheter och idéer i våra forskningsmiljöer. Starka internationella forskningsnätverk bidrar också till effektiv spridning av den kunskap som genereras i Sverige.

Sigrid Schottenius Cullhed

Foto: Erik Thor/SUA

Även lärarna behöver ges tid och resurser. Högkvalitativ undervisning förutsätter att universitetslärare får möjlighet till pedagogisk utveckling och fortbildning. SUA anser att produktivitetsavdraget slopas och att utbildningens frihet skyddas i grundlag.

Slutligen menar vi att samverkan måste ses som en integrerad del av forskning och utbildning. Regeringen bör tydliggöra att lärosätena har ansvar för att ge sina forskare goda förutsättningar för samverkan med det omgivande samhället.

Utomhusporträtt av leende Ronnie Berntsson

Med rätt förutsättningar kan forskarsamhället ge mycket tillbaka. Policy blir ofta bättre när det byggs underifrån, i det här fallet av forskare. Vi hoppas att regeringen tar till oss våra förslag och implementerar dem i forskningspropositionen. Det kommer stärka forskningsnationen Sverige.

Ronnie Berntsson

Foto: Erik Thor/SUA

Dela artikel

Relaterade artiklar

jason-dent-zUD0bPRl30o-unsplash
Forskningspolitik
2024

Glädjande förslag från regeringen om BUL och förenade tjänster

I förra veckan kom ett efterlängtat förslag från regeringen om hur mobilitet tidigt i den akademiska karriären kan stimuleras. Förslaget innebär mycket välkomna förändringar som SUA länge argument...
PRESSkvafasadsommar
Forskningspolitik
2024

Frön för fler ERC-anslag till humaniora och samhällsvetenskap

Den 9 februari arrangerade Sveriges unga akademi ett rundabordssamtal där finansiärer, lärosäten och forskare fördes samman för att diskutera hur fler forskare inom humaniora och samhällsvetenskap...
Porträtt av Jesper Ahlin Marceta.
Forskningspolitik
2024

Jesper Ahlin Marceta ny projektkoordinator forskningspolitik

Sveriges unga akademi är mycket glada att vikarie Jesper Ahlin Marceta tillträder heltidstjänsten som projektkoordinator forskningspolitik. Jesper började hos SUA på ett deltidsvikariat i septembe...