Sveriges unga akademi har lämnat ett inspel till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. I inspelet föreslår SUA konkreta åtgärder på tre tematiska områden: En fri akademi, ett excellent och hållbart system samt ett stärkt samhällsengagemang.

sua_fopropp2023_ill_1100x571

Illustration: Ida Brogren VRES

Sveriges unga akademis inspel till forskningspropositionen (pdf)
Sveriges unga akademis inspel i korthet (pdf)

Våra universitet och högskolor är centrala för att samhället ska kunna möta framtidens utmaningar. För att lyckas krävs stora satsningar inom den akademiska sektorn.

SUA anser att de statliga investeringarna i forskning och utveckling bör höjas till 1,2 procent av BNP senast 2030, och att en större andel av medlen behöver vara fria. Forskare och lärare – landets främsta experter – måste få formulera både frågeställningar och metoder utan politiska pekpinnar.

Därtill anser SUA att den akademiska friheten bör skyddas i grundlag, liksom att kollegiet borde ges större inflytande över lärosätenas styrelse.

Inomhusporträtt av Johan Rockberg

Frihet handlar inte om flum, utan om kvalitet och mod. För att hitta lösningarna på dagens utmaningar krävs vassare grundforskning. Utan tillräckliga resurser för grundforskning blir det inget ämnesdjup, ingen kvalitet och ingen forskning att tillämpa. Även lärosätena måste bli snabbare och modigare. Borsta ur regleringsbrev på daterade pekpinnar och stärk lagstödet kring akademisk frihet så frigörs både resurser och handlingskraft.

Johan Rockberg

Foto: Rasmus Bengtsson

Svensk forskning och utbildning måste också anpassas efter internationella villkor. Vi är i dag inte tillräckligt attraktiva på den globala marknaden. Skärpta regler för uppehållstillstånd drabbar forskare och lärare som är verksamma i Sverige och underminerar vår förmåga att locka och hålla kvar nyckelkompetens.

SUA efterfrågar fler och större satsningar på mobilitet och utbyten. Dessutom bör tjänsten biträdande lektor kunna sökas upp till sju år efter disputation och systemet för meritvärdering reformeras.

Utomhusporträtt av Sigrid Schottenius Cullhed

Forskningen står inför globala utmaningar som växande politisk instabilitet, klimatkris och sociala mediers inverkan. Investeringar i forskarmobilitet och internationella partnerskap är nödvändiga för att öka Sveriges konkurrenskraft som en ledande forskningsnation, bredda rekryteringsbasen och mångfalden av kompetenser, erfarenheter och idéer i våra forskningsmiljöer. Starka internationella forskningsnätverk bidrar också till effektiv spridning av den kunskap som genereras i Sverige.

Sigrid Schottenius Cullhed

Foto: Erik Thor/SUA

Även lärarna behöver ges tid och resurser. Högkvalitativ undervisning förutsätter att universitetslärare får möjlighet till pedagogisk utveckling och fortbildning. SUA anser att produktivitetsavdraget slopas och att utbildningens frihet skyddas i grundlag.

Slutligen menar vi att samverkan måste ses som en integrerad del av forskning och utbildning. Regeringen bör tydliggöra att lärosätena har ansvar för att ge sina forskare goda förutsättningar för samverkan med det omgivande samhället.

Utomhusporträtt av leende Ronnie Berntsson

Med rätt förutsättningar kan forskarsamhället ge mycket tillbaka. Policy blir ofta bättre när det byggs underifrån, i det här fallet av forskare. Vi hoppas att regeringen tar till oss våra förslag och implementerar dem i forskningspropositionen. Det kommer stärka forskningsnationen Sverige.

Ronnie Berntsson

Foto: Erik Thor/SUA

Dela artikel

Relaterade artiklar

SUA-SULF-S-utbildningsutskottet
Forskningspolitik
Gabriele Messori
Shervin Bagheri
2024

SUA mötte socialdemokrater i utbildningsutskottet

Den 10 april möttes ledamöter från Sveriges unga akademi och folkvalda rikspolitiker för att ett samtal om forskningspolitik. SUA:s representanter tog upp kärnfrågorna akademisk frihet, lärosätena...
sua-on-tour-lulea-panelsamtal
Forskningspolitik
SUA on tour
Ellen Bushell
Ronnie Berntsson
2024

SUA on tour i Luleå: Ett resande seminarium om karriärvägar och meritvärdering

Den 26 mars arrangerade Sveriges unga akademi och Luleå tekniska universitet ett halvdagsseminarium om karriärvägar och meritvärdering inom akademin. Rektor och dekaner föreläste och deltog i pane...
Bild: gruppfoto vid bildandet av Demokratins röstbärare
Barn och samhälle
Forskningspolitik
Internationellt
2024

Kommittén för demokratins röstbärare bildas

Sveriges unga akademi var med och grundade Kommittén för Demokratins röstbärare den 21 mars i syfte att skapa en plattform för att stärka journalisters, forskares och kulturskapares möjligheter at...

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser