Frida Bender

Docent i meteorologi vid Stockholms universitet

Ledamotsperiod 2019–2024

Jordens klimat förändras i snabb takt, till följd av mänsklig aktivitet. Fysiken bakom förstärkt växthuseffekt och global uppvärmning har varit kända i över hundra år, men eftersom klimatsystemet är komplext och innefattar en rad återkopplingsmekanismer, kan vi än idag inte säga exakt hur känsligt klimatet är för vår påverkan – hur mycket varmare kommer det att bli, och hur snart? De största osäkerheterna är relaterade till moln och hur deras utbredning och egenskaper förändras när klimatet förändras. Jag är lektor i klimatmodellering vid Meteorologiska institutionen, och Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet. Min forskning fokuserar just på molnens roll i klimatsystemet – hur molnen påverkas då temperaturen ökar och hur molnens egenskaper beror av variationer i mängden aerosol-partiklar (som t.ex. stoft, rök eller luftföroreningar) i luften. Med hjälp av globala klimatmodeller kan vi göra simuleringar av historiska och nutida klimatvariationer, och utvärdera dem mot observationer, för att förbättra förståelse och representation av processerna som avgör klimatets känslighet, och göra säkrare projektioner av framtida klimat.

1. Frida pratar om sin forskning på Kungl.Vetenskapsakademien i samband med publiceringen av IPCC:s femte utvärderingsrapport. Foto: Douglas Nilsson 2. Frida på fältkampanj på Hanimaadhoo, Maldiverna, där moln- och aerosolmätningar bland annat gjordes med obemannade flygplan. Klicka för förstoring. Foto: Hung Nguyen

1. Pressbild Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi 2. Pressbild Foto: Eva Dahlin Klicka för större bilder.

Frida Bender Foto: Erik Thor/SUA

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

KORTA FAKTA

Född: 1978
Intressen: Jag ägnar gärna min fritid åt familj och vänner, och gillar också att sjunga i kör, läsa, yoga och klättra.
Övrigt: Har i unga år även jobbat som julkortssorterare, tenorsaxofonist och klätterinstruktör, med varierande framgång.

”Att jobba för att främja internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktad verksamhet tillsammans med likasinnade känns såklart mycket inspirerande. En specifik forskningspolitisk fråga som jag vill lyfta är den om jämställdhet i den akademiska världen, och särskilt inom naturvetenskap/
teknik-området, där jag arbetar; som kvinna i ett mansdominerat fält kan jag genom att fortsätta min egen karriär både förbättra statistiken och vara en förebild för yngre kvinnliga studenter och forskare, men jag vill göra mer.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm