Pristagare: Kathlén Kohn och Audrey Campeau. Foto: Emma Burendahl, Wei Zhou

Klimat- och AI-forskning i fokus för 2023 års mottagare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset


Pressmeddelande: Årets mottagare av det svenska L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi är Audrey Campeau, Sveriges lantbruksuniversitet, och Kathlén Kohn, Kungliga Tekniska högskolan. Priset belönar yngre lovande kvinnor inom naturvetenskap, medicin och teknik och har som mål att skapa förebilder för kommande generationer.

Pressbilder

Biografi Audrey Campeau

Biografi Kathlén Kohn

Utbildningsminister Mats Persson delar ut priset under en ceremoni i Stockholm på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Audrey Campeau övervakar en sovande jätte i klimatsystemet – permafrosten

Audrey Campeau är postdoktor i biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Campeau får priset för:

”nydanande experimentell forskning som bidrar till viktig kartläggning av smältande permafrost och dess effekt på frigörande av växthusgaser”

– Min forskning går ut på att förstå hur vår miljö påverkar klimatet. På så sätt kan samhället förberedas inför framtiden. Vi kan till exempel förstå mer om mängden koldioxid som idag finns i vår atmosfär kan komma att ändras som en konsekvens av den globala uppvärmningen, säger Audrey Campeau.

Campeaus forskning kan leda till en bättre förståelse för vattnets roll när permafrost smälter. Vatten spelar en nyckelroll i permafrostens kolkretslopp, det frigör kol som lagrats i permafrost så det kan nå floder och vattendrag, och återföras till atmosfären. Därmed ökar växthuseffekten. Men vatten kan också fungera som en barriär som hindrar kol som lagras djupt i marken från att nå markytan och släppas ut i atmosfären. Att definiera vattnets två motsatta roller är avgörande för förståelsen av permafrostens kol-klimatåterkoppling.

Kathlén Kohn förenklar vägen från tvådimensionella bilder till 3D med innovativ matematik

Kathlén Kohn är lektor vid institutionen för matematik, data och AI på Kungliga Tekniska högskolan. Kohn får priset för:

”innovativ användning av algebraiska metoder inom datorseende och sin ambitiösa vision för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”

Nytt avsnitt av Fri Tanke-podden med Kathlén Kohn: Om kärleken till matematiken Länk till annan webbplats.

– Min forskning kan gynna samhället eftersom konstruktion av 3D-bilder är en nyckelteknologi inom många områden. På sikt bidrar forskningen även till hållbarhetsmålen, säger Kathlén Kohn.

Att kunna rekonstruera tredimensionella scener från tvådimensionella bilder är bland annat viktigt för att skapa specialeffekter inom film och för självkörande bilar eller 3D-kartor. Kathlén Kohn vill med sin tvärvetenskapliga forskning öppna för nya sätt att utveckla snabbare och mer träffsäkra algoritmer samt stärka de traditionella verktyg som inte är beroende av maskininlärning (AI).

Ett exempel på hur Kohns forskning kan bidra till sänkta produktionskostnader och minskade utsläpp från transporter är möjligheten att prova kläder i 3D. Genom att skapa en individuell 3D-modell av kroppen kan plagg provas virtuellt så att stil och passform kan avgöras enklare. Därmed minimeras antalet returer.

Bakgrund

En tredjedel av alla forskare i världen är kvinnor. I Europa är det endast 11 % av de seniora forskarrollerna som innehas av kvinnor, enligt Unesco science report: towards 2030. Länk till annan webbplats. Andelen kvinnor är lägre bland den forskande och undervisande personalen inom teknik och naturvetenskap jämfört med övriga discipliner. Av 638 Nobelpristagare i medicin, fysik och kemi, har 24 (knappt 4 procent) varit kvinnor: tolv inom medicin, fyra inom fysik och åtta inom kemi (källa: nobelprize.org Länk till annan webbplats.). Flera av dessa har först fått det stora L’Oréal-UNESCO For Women in Science Award. Göran Gustavsson-prise Länk till annan webbplats.n är ett av de mest prestigefulla svenska prisen som delas ut till framstående unga forskare inom naturvetenskap, medicin och matematik. Av 160 utdelade Gustavsson-pris har knappt 19 procent belönat kvinnor. Inom matematik har endast två kvinnor mottagit priset.

”The world needs science, science needs women”

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi delas ut sedan 2016 och uppmärksammar två kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Genom att motverka underrepresentationen av kvinnor inom vetenskap och teknik kan vi möta samhällets utmaningar med att skapa en hållbar tillvaro för människan och planeten.

En prissumma om 150 000 kronor vardera delas ut. Pristagarna erbjuds även ett ettårigt mentorsprogram som anordnas av Sveriges unga akademi.

Presskontakt

Hannah Moström, Kommunikationschef L'Oréal Sverige, 076-536 54 64, hannah.mostrom@loreal.com
Thérèse Amnéus, Kommunikationsansvarig, Svenska Unescorådet, 073 840 91 75 therese.amneus@regeringskansliet.se
Annika Moberg, Kommunikationsansvarig, Sveriges unga akademi, 070-325 32 18, annika.moberg@sverigesungaakademi.se

Pressbilder

Audrey Campeau (klicka för högupplösta pressbilder) Fotograf: Wei Zhou

Audrey Campeau Foto: Wei Zhou
Audrey Campeau Foto: Wei Zhou
Audrey Campeau Foto: Wei Zhou
Audrey Campeau Foto: Wei Zhou

Kathlén Kohn (klicka för högupplösta pressbilder) Fotograf: Emma Burendahl

Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl
Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl
Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl
Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl

L’Oréal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stödjer morgondagens forskare genom priset genom att uppmuntra dem vid ett viktigt ögonblick i deras karriärer, under sin doktorsavhandling eller efter doktorsexamen. L'Oréal-UNESCO For Women in Science strävar efter att lyfta kvinnliga forskare, med syftet att uppmuntra fler kvinnor att satsa på en karriär inom forskning. L'Oréal-UNESCO For Women in Science-stipendiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. delas ut i fler än 45 länder. Sedan 2001 har the L’Oréal Corporate Foundation och Unesco stöttat mer än 2 700 unga kvinnliga forskare från 115 länder.

Svenska Unescorådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Sveriges länk till FN-organet Unesco som arbetar med utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unescos vetenskapssamarbete syftar till att hitta lösningar på dagens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar och därigenom uppnå en hållbar utveckling. Jämställdhet är en av Unescos övergripande prioriteringar.

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.

Logotyper

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm