Integritetspolicy för hantering av personuppgifter

Integritetspolicy SUA

Sveriges unga akademi hanterar personuppgifter i samband med både interna och utåtriktade aktiviteter. Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) och i vår integritetspolicy beskrivs hur vi har implementerat detta i vår egen verksamhet. Vänligen kontakta akademins vd om du har frågor om hanteringen av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

 

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.