Sveriges unga akademi har som första akademi i Sverige signerat den internationella överenskommelsen om att förbättra bedömningssystemet för forskning.

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash

Foto: Scott Graham/Unsplash

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) är ett internationellt samarbete för att vägleda utvecklingen av gemensamma riktlinjer och principer för meritvärdering med det övergripande syftet att öka forskningens kvalitet. Samarbetet utgår ifrån en överenskommelse som innehåller fyra grundprinciper och sex stödprinciper som pekar ut en gemensam riktning för utveckling av sakkunniggranskning av forskning. Organisationer som skriver under överenskommelsen ingår som medlemmar i en koalition för diskussioner om arbetet framåt.

SUA ser det som angeläget att aktiva forskare deltar i att utveckla de nya former för bedömningsprocesser, sakkunniggranskning och meritvärdering som tas fram inom CoARA, liksom att unga forskare kan säkerställa att hänsyn tas till deras villkor. Många av de punkter som lyfts i CoARA har SUA redan implementerat i vårt ramverk för sakkunniggranskning och meritvärdering och vi bedömer det som att SUA uppfyller de åtaganden som överenskommelsen slår fast.

Vi ser CoARA som ett viktigt forum för att vara med och påverka systemen för meritvärdering i Europa och i Sverige. Med vår starka förankring bland aktiva och yngre forskare är SUA en viktig röst som kan bidra till att utveckla ansvarsfulla och kvalitetsdrivande processer för bedömning av forskning. För unga forskare är det särskilt viktigt att kvalitetssäkra meritvärdering, att utveckla former för meritvärdering som tar hänsyn till syftet med bedömningen och olika ämnesområdens specifika karaktär, säger Mia Liinason, ordförande för SUA.

Dela artikel

Relaterade artiklar

Bild: grupporträtt utomhus i grönska, sommarfint klädda yngre forskare
Internationellt
Janina Seubert
2024

Sol och sommarsamling på norska Blindern och Videnskaps-Akademi

Foto_Bernd Brundert_1BB_1011 small
Internationellt
Iva Lučić
2024

Unga akademier möttes i Berlin

Bild: panel med två kvinnor och två män sitter i fonden framför publik i hörsal, sol strilar in genom gardiner
Internationellt
Andreas Nord
Lisa Hellman
2024

Uniting Minds Across Continents: SASUF

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Stiftelsen för Sveriges unga akademi, orgnr. 802477-9483 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser