Jessica Jewell

Docent i energiomställning vid Chalmers Tekniska högskola

Ledamotsperiod 2022–2027

Forskare har använt matematiska modeller och kommit fram till vad som krävs för att rädda klimatet, men kan vi göra det i den verkliga världen? Min forskargrupp undersöker denna fråga genom att undersöka förändring och kontinuitet i energisystem. Jag använder energisystemmodeller, teknisk innovation, diffusionsteorier och analyser från statsvetenskap och historia. Vi zoomar in på fall där förändringar har varit snabba och djupgående, som reaktionen på 1970-talets oljekriser och tillväxten av sol- och vindkraft under de senaste åren, för att förstå vad som möjliggjorde så snabb förändringar och hur de kan skalas upp och replikeras i olika länder. Genom att identifiera historiska prejudikat för snabba övergångar och jämföra dessa med omfattningen och hastigheten av förändringar samhället behöver för att uppfylla klimatmålen, kan vi identifiera de områden där förändring är mest genomförbar.

Jessica Jewell Foto: Udo Shloegl

Klicka för högupplöst pressbild. Foto: Udo Shloegl

KORTA FAKTA

Född: 19 april 1982
Intressen: Förutom min forskning älskar jag att utforska nya idéer genom böcker, podcaster och samtal med gamla och nya vänner. Jag kopplar också av med meditation, musik och matlagning.
Övrigt: Jag funderade på att gå med på cirkus som tonåring. Nu njuter jag av nycirkus.

”Jag vill utveckla de svenska systemen för att attrahera forskartalanger och utveckla vetenskap genom att identifiera de områden där vi redan är världsledande, såväl som de där vi kan lära av andra länder. Jag är särskilt intresserad av att stärka internationell mobilitet och transparens i finansiering för att säkerställa att svenska institutioner utgör starka tillväxtmiljöer för unga forskare.”

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm