Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl

Pristagare Kathlén Kohn


tilldelas L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi 2023 ”för innovativ användning av algebraiska metoder inom datorseende och sin ambitiösa vision för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö”.

Pressbilder

Pressmeddelande

Kathlén Kohn, född den 2 juli 1990 i Rostock, Tyskland. Fil.dr 2018 i matematik vid Berlin Institute of Technology, Tyskland. Docent och biträdande lektor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

Kathlén Kohn förenklar vägen från tvådimensionella bilder till 3D med innovativ matematik

Att kunna rekonstruera tredimensionella scener från tvådimensionella bilder är en nyckelteknologi i samhället idag: till exempel för att bygga 3D-kartor, beräkna ett självkörande fordons rörelse, eller för specialeffekter inom filmindustrin. Denna rekonstruktionsuppgift är ett klassiskt problem inom forskningsområdet datorseende. Den snabba utvecklingen inom maskininlärning revolutioner området, och idag intar så kallade djupinlärningsmetoder, där artificiell intelligens i flera steg lägger samman erfarenheter, huvudscenen på de flesta forskningskonferenser om datorseende. Men den snabba utvecklingen har också lett till en växande klyfta mellan teori och praktik.

Kathlén Kohns forskningsprojekt syftar till att överbrygga klyftan genom att kartlägga den underliggande geometrin hos rekonstruktionsproblem med hjälp av metoder från algebra. Hennes angreppssätt är tvärvetenskapligt på flera sätt, dels i kombinationen av geometri och algebra, dels genom ett kontinuerligt utbyte med ingenjörer. Det leder till på en gång grundläggande och varaktiga resultat vilka också öppnar för utveckling av snabbare och mer exakta algoritmer. Dessa stärker också rollen för traditionella matematiska verktyg som inte är beroende av maskininlärning. De traditionella verktygen, som fördaterar maskininlärning, fungerar fortfarande bättre för vissa mycket geometriska 3D-rekonstruktionsuppgifter och har även etiska fördelar som bättre noggrannhet, tillförlitlighet och transparens.

Kathléns mål är att identifiera alla rekonstruktionsproblem som kan lösas effektivt och är stabila under brus i bilddata, dvs. så långt tekniken tillåter. Planen är att utveckla nya teoretiska och rigorösa verktyg för att beräkna den inneboende komplexiteten i dessa rekonstruktionsproblem. Hennes nya verktyg kommer att ge färre fel och kräva mindre beräkningstid.

En stor del av Kathléns forskning berör så kallade rullande slutarkameror som utgör de flesta av dagens konsumentkameror, till exempel i smartphones eller självkörande fordon. En återstående utmaning är att uppnå snabb 3D-rekonstruktion från kameror med rullande slutare där vinkeln inte är känd och bilder är allt som finns att rekonstruera från, vilket idag uppnås endast i begränsade fall. Kathlén Kohn siktar på att dessutom kunna erbjuda den algebraiska och geometriska grunden för snabba rekonstruktionsalgoritmer även med dessa förutsättningar.

Om Kathlén Kohn

Kathlén Kohn, född den 2 juli 1990 i Rostock, Tyskland, är docent och biträdande lektor i matematik vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon inledde sin akademiska bana med parallella studier i matematik och datavetenskap vid Paderborns universitet, Tyskland, och fullgjorde kandidat- och magisterexamen inom bägge fält 2009–2015, samt genomförde flera arvoderade praktikperioder vid företaget Siemens inom datorvetenskap och ekonomiska vetenskaper. Under 2014 var Kathlén utbytesstudent vid Stockholms universitet. 2018 avlade hon sin fil. dr i matematik vid the Technical University of Berlin, Tyskland, med avhandlingen ”Isotropic and Coisotropic Subvarieties of Grassmannians.” Därefter delade hon postdoktor-studier mellan The Institute for Computational and Experimental Research in Mathematics (ICERM) vid Brown University, RI, USA, och Universitetet i Oslo, Norge. Kathlén började sin nuvarande tjänst på KTH 2019, där hon är docent i matematik sen 2021.

Kathléns arbete har belönats med flera nationella och internationella utmärkelser och stipendier, till exempel Best Student Paper Award vid IEEE/CVF International Conference on Computer Vision 2019, en av de tre mest tongivande konferenserna för datorseende där de bästa fyra artiklarna valdes ut av totalt 4 303 inlämnade bidrag. Kathlén har också tilldelats det prestigefulla Marie Skłodowska-Curie-stipendiet 2019 och Lilla Göran Gustafsson-priset för unga forskare vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan 2021. Hon har erhållit flera anslag både i samarbete med ledande svenska forskare inom datorseende och individuellt från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Pressbilder

Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl
Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl

Klicka för högupplösta pressbilder. Foto: Emma Burendahl

Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl
Kathlén Kohn Foto: Emma Burendahl

Klicka för högupplösta pressbilder. Foto: Emma Burendahl

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm