Medicinpristagare: Ardem Patapoutian och David Julius. Foto: Faith Hark, Sara Schaffer

5 frågor om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin till Karolina Kauppi


David Julius och Ardem Patapoutian tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021 för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring. Karolina Kauppi, ledamot i Sveriges unga akademi, svarar på 5 frågor om årets pris.

Karolina Kauppi Foto: Gunilla Sonnebring

Foto: Gunilla Sonnebring

Karolina Kauppi är forskare i medicinsk biologi vid Karolinska Institutet och Umeå universitet

1. Relaterar ditt fält till årets pris?

Nej, inte till min forskning, men till min undervisning i sensorik.

2. Vad tycker du om Nobelförsamlingens val?

Det var för mig oväntat, men också väldigt roligt med ett pris till grundläggande fysiologiska upptäckter av sensoriska receptorer. Sensoriken är helt fundamental för vår förmåga att uppleva vår omvärld, så absolut väl värt ett Nobelpris! Priset delas mellan David Julius, upptäckare av sensorer känsliga för värme, medan Ardem Patapoutian upptäckt en klass mekanoreceptorer känsliga för tryck, eller beröring.

3. Är det något tidigare medicinpris som du tycker är extra intressant och varför?

Extra roligt var priset 2014 till May-Britt och Ewdard Moser för kartläggningen av hur speciella hjärnceller i hippocampus, så kallade ”grid cells” och ”place cells”, som möjliggör för oss och andra djur att navigera i vår omgivning. Det var roligt både för att det ligger nära min egen forskning på minne och hippocampus, och för att det är något som är lätt för alla att relatera till i sin vardag: ”hur möjliggör hjärnan att jag hittar tillbaka till min bil på en stor parkering?” – och för att det gick till ett gift par i vårt grannland Norge.

4. Är det något du tycker är värdigt ett Nobelpris som ännu inte fått det?

Inget Nobelpris har ännu gått till upptäckter inom epigenetiken, det vill säga hur geners uttryck påverkas av kemiska modifieringar på DNA kedjan eller av histonerna, de små molekyler som används för att packa DNA. Epigenetiska modifieringar av DNA har visat sig ha en oväntad och viktig roll i många olika sjukdomar och egenskaper. Två namn som figurerat i spekulationer kring ett Nobelpris inom detta fält är Michael Grundstein och David Allis.

5. Vad har årets pris för betydelse?

Årets pris belönar centrala upptäckter inom fysiologisk grundforskning, där vårt sensoriska systems molekylära uppbyggnad är kritiskt för vår funktion. Från ett kliniskt perspektiv är smärtproblematik en av de största utmaningarna i vården idag, och där kan kunskap om dessa receptorer vara relevanta för forskning inriktad på att utveckla läkemedel eller prevention mot olika former av smärttillstånd.

Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm