Övre raden från vänster: David Karlander (foto: Susanne Lewin), Yaffa Epstein (foto: Danish Saroee), Yvonne Nygård (foto: Martina Butorac), Ruth Pöttgen (foto: Emma Burendahl) nedre raden från vänster: Måns Magnusson (foto: Tobias Sterner), Iva Lučić (foto: Mikael Wallerstedt), Juan Rocha (foto: Cecilia Nordstrand) och Ann-Kristin Kölln (foto: Johan Wingborg).

Några av Sveriges bästa yngre forskare invalda i Sveriges unga akademi


Pressmeddelande: Sveriges unga akademi (SUA) välkomnade den 27 maj åtta nya framstående forskare inom vitt spridda ämnen som statsvetenskap, partikelfysik, miljörätt, språkvetenskap och industriell bioteknik.

Sveriges unga akademi är en plattform som ger yngre forskare en stark röst och möjlighet att tillsammans lyfta blicken och bidra till ett bättre forskningssystem och samhälle. I bred representation från olika forskningsfält och lärosäten utvecklas forskningspolitiska förslag, internationellt samarbete och utåtriktat arbete för att nå ut med forskning till allmänheten och särskilt barn och unga.

SUA:s nya ledamöter

Ann-Kristin Kölln Länk till annan webbplats., docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
David Karlander Länk till annan webbplats., lektor i svenska språket vid Örebro universitet
Iva Lučić Länk till annan webbplats., docent i historia vid Stockholms universitet
Juan Rocha Länk till annan webbplats., forskare i miljö- och hållbarhetsvetenskap vid Stockholms universitet
Måns Magnusson Länk till annan webbplats., biträdande lektor, docent i statistik vid Uppsala universitet
Ruth Pöttgen Länk till annan webbplats., universitetslektor, docent i partikelfysik vid Lunds universitet
Yaffa Epstein Länk till annan webbplats., docent i miljörätt vid Uppsala universitet
Yvonne Nygård Länk till annan webbplats., docent i industriell bioteknik vid Chalmers tekniska högskola

Ronnie Berntsson Foto: Erik Thor/SUA

Ronnie Berntsson Foto: Erik Thor/SUA

Vi är stolta och hedrade att få välkomna våra nya ledamöter, säger Ronnie Berntsson Länk till annan webbplats., docent i medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet, ny ordförande från den 27 maj. Det är mycket som händer nu inom både samhället och forskningen. Unga akademier som samarbetar världen över är viktigare än någonsin.

 

Kontakt

Ordf. Ronnie Berntsson, ronnie.berntsson@umu.se
Vd. Sverker Lundin, 070-252 39 45, sverker.lundin@sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm