Övre raden från vänster: Elham B. Rostami (foto: Mikael Wallerstedt), Alison Gerber (foto: Sindre Lo Gerber), Adel Daoud (foto: Astrid Dünkelmann), nedre raden från vänster: Jessica Jewell (foto: Udo Schloegl), Andreas Nord (foto: Inger Ekström) och Cecilia Engdahl (foto: Elin Lindström).

Sex nya toppforskare till Sveriges unga akademi


Pressmeddelande: Sveriges unga akademi (SUA) väljer den 21 maj in sex nya, framstående forskare inom ämnen som hjärnkirurgi, analytisk sociologi och energiomställning.

Sveriges unga akademi är en plattform som ger yngre forskare en stark röst och möjlighet att tillsammans lyfta blicken och bidra till ett bättre forskningssystem och samhälle. I bred representation från olika forskningsfält och lärosäten utvecklas forskningspolitiska förslag, internationellt samarbete och utåtriktat arbete för att nå ut med forskning till barn och unga.

SUA:s nya ledamöter

Adel Daoud, biträdande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet, affilierad docent, Chalmers

Cecilia Engdahl, docent i experimentell autoimmunitet vid Sahlgrenska akademin,

Göteborgs universitet

Alison Gerber, universitetslektor i sociologi vid Lunds universitet

Jessica Jewell, docent i energiomställning vid Chalmers tekniska högskola

Andreas Nord, docent i biologi, ekologisk fysiologi vid Lunds universitet

Elham B. Rostami, docent i neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet

Mia Liinason Foto: Erik Thor/SUA

Mia Liinason Foto: Erik Thor/SUA

Vi är både hedrade och glada över att få välkomna nya ledamöter, säger Mia Liinason Länk till annan webbplats., professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, som tillträder som ordförande den 21 maj. Unga akademier samarbetar världen över och arbetet med att stå upp för frihet och kunskap är viktigare än någonsin.

Några av SUA:s större projekt i höst

Utställningen Evigt liv, ett samarbete med Nobel Prize Musem och Liljevalchs konsthall, akademins forskningspolitik för den kommande fyra-årsperioden, samt lansering av Beginner’s Guide to Swedish Academia. 2023 arrangerar SUA ett internationellt möte för unga akademier i Europa.

Kontakt

Ordf. Mia Liinason, mia.liinason@genus.lu.se
Kommunikationsansv. Annika Moberg, 070-325 32 18, annika@sverigesungaakademi.se

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm