Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Alexei I. Ekimov tilldelas Nobelpriset i kemi 2023 ”för upptäckt och syntes av kvantprickar”. Ruth Pöttgen, ledamot i Sveriges unga akademi, svarar på 5 frågor om årets pris.

Bawendi_Moungi_JustinKnight_2015_1100x571

Moungi G. Bawendi Foto: Justin Knight/MIT

Relaterar ditt fält till årets pris?

Nej, det skulle jag inte säga. Jag är experimentell partikelfysiker, och de partiklar vi sysslar med är materiens grundläggande byggstenarna, som elektroner och kvarkar. Dessa partiklar är mycket, mycket mindre än nanopartiklar som kvantprickarna som årets pris handlar om. ”Våra” partiklar är mindre än enskilda atomer, och har i själva verket ingen volym alls. Men, det är också kvantfysiken som beskriver dessa partiklar och hur de interagerar med varandra.

Porträtt av Ruth Pöttgen

Jag tycker det är fantastiskt att den här upptäckten belönas med Nobelpriset. Den är ett utmärkt exempel på hur forskning som drivs av nyfikenhet kan leda till viktiga tillämpningar som inte går att förutse från början.

Ruth Pöttgen. Foto: Emma Burendahl

Vad tycker du om priskommitténs val?

Jag tycker det är fantastiskt att den här upptäckten belönas med Nobelpriset. Den är ett utmärkt exempel på hur forskning som drivs av nyfikenhet kan leda till viktiga tillämpningar som inte går att förutse från början. Och så är det ju bara kul att kunna ”se” kvantfenomen på det här viset.

Är det något tidigare pris som du tycker är extra intressant och varför?

Jag tycker att det var kul med priset för litiumjonbatterier 2019 – kanske bara för att jag som fysiker förstår vad det handlar om bättre än jag gör med många andra upptäckter inom kemin. Men det är ju klart att vårt samhälle skulle se väldigt annorlunda ut om litiumjonbatterier inte fanns, och det är svårt att föreställa sig en fossilfri framtid utan litiumjonbatterier.

Är det något du tycker är värdigt ett Nobelpris som ännu inte fått det?

Det är svårt att bedöma för mig när det gäller kemi eftersom det ligger ganska långt från mitt forskningsfält. Men ett område där jag tycker att ett genombrott kommer vara Nobel-värdigt är kampen mot plast, antingen när det gäller att förbättra återvinningsmetoderna eller att hitta alternativ till de plaster vi har idag. 1963 fick Ziegler och Natta Nobelpriset för upptäckter som gjorde det möjligt att det idag finns plast överallt i vår vardag, och jag tycker det vore fantastiskt om i det framtiden kommer delas ut ett Nobelpris till dem som hittar ett alternativ.

Vad har årets pris för betydelse?

Som sagt bekräftar det hur viktigt det är att det finns möjlighet att bedriva fri, nyfikenhetsdriven forskning!

Sedan bidrar det till att fler människor blir medvetna om att kvantfysik finns i deras vardag, eftersom kvantprickar redan har tillämpningar, till exempel i bildskärmar eller LED-lampor.

Samtidigt har man bara börjat utforska kvantprickarnas potential, till exempel inom cancerbehandling. Mycket återstår att lära sig om kvantprickar, och detta pris kommer nog att katalysera denna forskning.

Dela artikel

Relaterade artiklar

EsmaeilzadehSaeid_fotoRickardEriksson
Nyheter
2023

Saeid Esmaeilzadeh ny styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh är ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi och tillträder sitt uppdrag den 24 oktober. Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Rickard Eriksson Saeid Esmaei...
SUA dagen 2023
Nyheter
2023

Agneta Bladh ny styrelseordförande för stiftelsen

Agneta Bladh har utsetts till ny styrelseordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Agneta tillträdde uppdraget på SUA-dagen den 24 oktober – dagen då stiftelsen firade 10 år. Agne...
image006
Nyheter
2023

Ordf. Ronnie Berntsson med på IVA:s Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten

Syftet med resorna som på H.M. Konungens initiativ genomförts sen 2001, är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft. Ronnie B...