Agneta Bladh har utsetts till ny styrelseordförande i Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Agneta tillträdde uppdraget på SUA-dagen den 24 oktober – dagen då stiftelsen firade 10 år.

SUA dagen 2023

Agneta Bladh tar över stafettpinnen på SUA-dagen. Foto: Lars Pehrson/SUA

Agneta Bladh har en lång och bred erfarenhet från ledningsuppdrag och styrelsearbete. Hon är bl.a. tidigare ordförande för Vetenskapsrådets styrelse (2016–januari 2022) och var regeringens särskilda utredare för ökad internationalisering av universitet och högskolor. Agneta är även styrelseledamot i Institutet för framtidsstudier, ordförande Högskoleföreningen, och ordförande i Stiftelsen Forskning & Framsteg. Hon var tidigare statssekreterare på Utbildningsdepartementet och generaldirektör för Högskoleverket. Agneta har haft många uppdrag som styrelseledamot inom universitets- och högskolesektorn i Sverige, Norge och Danmark samt deltagit i olika utvärderingar i flera europeiska länder och varit ledamot i Magna Charta Observatory Council.

Det är högt engagemang även i SUA:s stiftelsestyrelse och ger otroligt mycket igen, jag känner mig hedrad över uppdraget, säger Agneta Bladh på SUA-dagen, jag är övertygad om att SUA fortsätter värna den fria forskningen och utbildningen, och för talan för den yngre generationen forskare och lärare. SUAs ledamöter är oerhört engagerade och har under de gångna tio åren åstadkommit en hel del. Dessutom har SUA fått en egen stark röst i den forskningspolitiska debatten. Var stolta och glada över det ni har gjort!

Sveriges unga akademis stiftelse

Stiftelsen för Sveriges unga akademi bildades 2013 när Sveriges unga akademi, som en av få unga akademier i världen, knoppades av från moderakademin Kungl. Vetenskapsakademien och blev helt självständig. Stiftelsestyrelsen har ansvar för att Sveriges unga akademis ledamöter ska kunna bedriva sin oberoende verksamhet. Övriga ledamöter i stiftelsestyrelsen är:

  • Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
  • Saeid Esmaeilzadeh, docent i oorganisk kemi, entreprenör, vd och grundare Esmaeilzadeh Holding – EHAB
  • Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och tidigare styrelseordförande för Nobelstiftelsen
  • Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien
  • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden, styrelseordförande Kulturrådet

Vid stiftelsestyrelsens möten deltar även vd Sverker Lundin som föredragande, samt akademins ordförande Ronnie Berntsson och vice ordförande Sofia Lodén som ständigt adjungerade.

Dela artikel

Relaterade artiklar

EsmaeilzadehSaeid_fotoRickardEriksson
Nyheter
2023

Saeid Esmaeilzadeh ny styrelseledamot

Saeid Esmaeilzadeh är ny styrelseledamot i Stiftelsen för Sveriges unga akademi och tillträder sitt uppdrag den 24 oktober. Saeid Esmaeilzadeh. Foto: Rickard Eriksson Saeid Esmaei...
image006
Nyheter
2023

Ordf. Ronnie Berntsson med på IVA:s Kungl. Teknikresa till Västerbotten och Norrbotten

Syftet med resorna som på H.M. Konungens initiativ genomförts sen 2001, är att ge ny kunskap och skapa kontakter som på sikt kan leda till ett utökat idéutbyte och stärkt konkurrenskraft. Ronnie B...
MohammadiNarges_wikicommons_1100x571
Nyheter
2023

5 frågor till Mia Liinason om Nobels fredspris 2023

Nobels fredspris 2023 tilldelas Narges Mohammadi för hennes kamp mot kvinnors förtryck i Iran, för att främja mänskliga rättigheter och för alla människors frihet. Mia Liinason, professor i genusv...